Voedselbos Vlaardingen deelt ervaringen

03 maart 2020

Aan de Zuidbuurt, tegen de Vlaardingse Westwijk aan, ligt Voedselbos Vlaardingen. Daar wordt voedselproductie gecombineerd met educatieve en recreatieve activiteiten. De voedselproductie vindt plaats binnen een natuurlijk systeem dat we kennen als bos, maar de soorten die erin aangeplant zijn, zijn gericht op voedselproductie voor de mens. En bos is in principe een climaxvegetatie en kan zichzelf bedruipen. Het doel is om te komen tot een voedselproducerend systeem zonder externe inputs. Plagen en ziektes zouden door het systeem zelf opgelost moeten worden en er zou sprake moeten zijn van toenemende vruchtbaarheid door de jaren heen.

Het Voedselbos Vlaardingen

Omdat veel vragen hierover onbeantwoord zijn, hebben de initiatiefnemers in 2014 een stichting opgericht die een perceel van 9000 vierkante meter in gebruik heeft gekregen. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Momenteel is er geen sprake van betaalde krachten. Oogsten en onderhoud gebeurt door een enthousiaste groep die iedere vrijdag bij elkaar komt voor deze werkzaamheden. Langzamerhand nemen de oogsten toe, maar dat zijn niet de enige opbrengsten van dit systeem. Ook op het gebied van welbevinden en biodiversiteit zijn groeiende resultaten te zien.

Kennis en educatie

Sinds november 2019 draait Voedselbos Vlaardingen mee in het onderzoeksprogramma vanuit de Green Deal Voedselbossen.  Dat betekent dat periodiek gegevens worden verzameld om de ontwikkeling van de bodem en de groei van het voedselbos in kaart te brengen. En daarnaast wordt binnen dat programma data verzameld over de opbrengsten en de kosten van dit soort systemen.

Voedselbos Vlaardingen vindt het belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt en verspreid wordt over de mogelijkheden van voedselbossystemen. Om meer bekendheid te geven aan de uitgangspunten en de te verwachten opbrengsten worden educatieve activiteiten georganiseerd. Vorig jaar heeft een speciaal educatieteam lessen ontwikkeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. In een pilot zijn deze lessen getest. De nabijgelegen basisscholen kregen de kans om deze lessen te volgen. De reacties waren overweldigend positief.  Zodanig dat er nu gezocht wordt naar aanvullende financiering hiervoor.

Rondleidingen

Daarnaast kunnen volwassenen het voedselbos bezoeken om een rondleiding te volgen. Vanaf februari tot en met november is er iedere laatste zondag van de maand een rondleiding. Omdat de belangstelling voor de rondleidingen erg groot is, moet men zich van te voren aanmelden via info@voedselbosvlaardingen.nl. Op de website is het overzicht van de data en tijden te vinden.

Voedselbos Vlaardingen rekent zichzelf tot de landelijke voorlopers van voedselbossen. Het Midden-Delflandgebied heeft zo’n parel om trots op te zijn.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Arie vertelt - Zuivel van eigen bodem

03 april 2018
Lees meer

Resultaten kringloopboerenseizoen 2020-2021

22 juli 2021
Lees meer

Stad en land verbinden voor vernieuwing

23 juni 2017
Lees meer

Update gebiedsmarketing Midden-Delfland

22 maart 2019