Volle bak bij startavond kringloopboerenseizoen

12 oktober 2022

Op woensdag 28 september is de startbijeenkomst kringloopboerenseizoen 2022-2023 in de Schelp in Schipluiden gehouden. Gertjan Hooijmans (voorzitter LTO Noord afd. Delflands Groen) opende de bijeenkomst en sprak de ambitie uit om alle melkveehouders van Midden-Delfland deelnemer aan het kringloopboerenprogramma te maken. Het was een avond met verschillende sprekers over kringlooplandbouw, vlinderonderzoek (BIMAG) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Kritische Prestatie Indicatoren
Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand deelde deze avond de resultaten van de kringloopboeren en legde de inzet op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Op dit moment zijn er zeven indicatoren op het kringloopcertificaat waarop deelnemers basis of top kunnen scoren. Jeroen van der Meer van agrarisch adviesbureau Dirksen Management Support informeerde de aanwezigen over de cijferbijeenkomsten van het programma voor komend seizoen. Deze zullen gaan over voerefficiëntie, duurzame koeien en de kringloopwijzer.

Deelnemende partijen
Behalve de gemeente (IODS gelden) is het afgelopen jaar ook het Hoogheemraadschap van Delfland ingestapt. Dit betekent dat zij de deelnemende boeren, net als de gemeente, belonen voor hun inspanningen om hun bedrijven te verduurzamen. Het sluiten van de mineralenkringloop op de veehouderijbedrijven draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Sandra Fraikin van het Hoogheemraadschap gaf een korte toelichting op de resultaten van de verdiepingsgroep Waterkwaliteit.

Ook het programma ‘Rotterdam de boer op!’ is mee gaan doen aan het ‘gestapeld belonen’, het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. De doelstelling van ‘Rotterdam de boer op!’, een biodivers platteland rond Rotterdam met lokaal geproduceerd voedsel, sluit naadloos aan bij de kringlooplandbouw waar in Midden-Delfland al hard aan wordt gewerkt.

Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden
Jeroen van der Brugge van de Vlinderstichting vertelde deze avond over het BIMAG project. Het “Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden” project is een unieke samenwerking tussen LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting waarbij boeren en tuinders binnen een monitoringsprogramma zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Interesse om deel te nemen? Aanmelden voor het BIMAG project kan bij de Vlinderstichting.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
Na de pauze was het de beurt aan Rob Ligtenberg, programmamanager van Provincie Zuid-Holland. Hij informeerde over het NPLG. Dit gaat over het toekomstperspectief van de Nederlandse landbouwsector en de reactie van de provincie Zuid-Holland. Provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk sloot de avond af. Hij is onder de indruk van de inzet van de boeren in Midden-Delfland. Het NPLG gaat uit van gebiedsgerichte doelen. De grote hoeveelheid melkveehouders die in Midden-Delfland aan kringlooplandbouw doen heeft al zijn uitwerking op de NPLG opgaven op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat.

Provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Jouw ideeën delen in de Melkbar

06 juni 2019
Lees meer

Kringloopresultaten over 2019

22 juni 2020
Lees meer

Vreten voor de stad

26 juni 2018
Lees meer

YES, de subsidie is goedgekeurd!

17 mei 2018