Vreten voor de stad

26 juni 2018 • Flip van der Eijk

Op 21 juni werd op Hoeve Bouwlust het Innovatie Evenement van Innovatie Netwerk Midden IN Delfland, MIND,
gehouden. Thema van de dag: ‘Van Doek naar Werkelijkheid en Verbeelding!’

Jan Hartholt (adviseur agri-cultuur, oud inspirator van het Netwerk Platteland en oud directeur van Kasteel Groeneveld) opende de dag met een inspirerende inleiding over de verbinding tussen stad en land en tussen landbouw en cultuur. Aan de hand van bekende en minder bekende schilderijen en andere kunstuitingen ging hij met de deelnemers op zoek naar de betekenis en inspiratie van historie, kunst en cultuur voor de toekomst van de landbouw. Wat leren we van tradities en trends en van verbeelding door kunstenaars. Het eerste schilderij dat Hartholt liet zien was een werk van de Groningse landschapschilder Han Jansen (1931-1994): ‘Stad in Landschap’. Ook bekend onder de titel: ‘Vreten voor de Stad’.

Die titel inspireert mij tot en onderstreept het belangrijkste bestaansrecht voor Midden-Delfland: voedselleverancier voor de stad. Ik moest daarbij ook terugdenken aan een eerdere gespreksavond van MinD, 31 mei met de Herenboeren Rotterdam. Een initiatief van burgers die zelf de regie voor hun voedselproductie nemen. Belangrijke motivatie voor de Herenboeren is dat de keuze voor wat je eet, van grote invloed is op zaken als dierenwelzijn, milieu, natuur en landschap. Dit werd door een van de deelnemers treffend samengevat als: ‘Eten voor je Landschap’.

Samen met ‘Vreten voor de Stad’ zie ik een belangrijke wederkerigheid tussen stad en platteland. Een wederkerigheid die maakt dat deze twee niet zonder elkaar kunnen.

‘Vreten voor de Stad’ of ‘Stad in Landschap’. De kunstenaar heeft de wederkerigheid al in zijn beeldtaal gevangen. Deze stad-land verbinding waarmaken voor een duurzame kringloop is onze verantwoordelijkheid en uitdaging voor de toekomst. Laten we daarvoor blijvend het gesprek aangaan tussen boeren en stedelingen en ons laten inspireren door onze verbeelding.

Flip van der Eijk
Verhalenverteller en trekker van ‘Van Doek naar Werkelijkheid en Verbeelding!‘

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Op pad naar 020

20 maart 2018
Lees meer

Kringloopboer scoort met lage broeikasemissie

04 juni 2018
Lees meer

Wat gebeurt er Midden (IN) Delfland?

23 mei 2019
Lees meer

Kringloopboeren in Midden-Delfland gaan aan de slag met kruidenrijk grasland

23 september 2019