Website Bodemdaling Delfland in de lucht!

27 mei 2021

LTO Noord afdeling Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland hebben op 26 mei 2021 de website www.bodemdalingdelfland.nl gelanceerd. Het is een gebiedsspecifieke handleiding gericht op grondgebruikers, overheden en andere betrokkenen in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De website maakt op perceelniveau inzichtelijk welke mogelijke maatregelen bestaan om bodemdaling te remmen. Dit varieert van het perceel ophogen met grond tot het versterken van bodemleven en –vruchtbaarheid. Daarnaast laat het zien wat de effecten zijn per maatregel, hoe het met vergunningen zit en welke aandachtspunten en randvoorwaarden er zijn.

Gertjan-Hooijmans-leidraad
Sonja-Smit-leidraad

Het optuigen van de website was geen doel op zich. De website is een middel dat betrokken ondernemers en partijen een stukje verder helpt in het tegengaan van bodemdaling en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Met als gemeenschappelijk doel van de bovenstaande partijen: het behoud van het cultuurhistorische waardevolle landschap waarin boeren kunnen blijven boeren.

Meer weten? Neem snel een kijkje op de website!

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het kringloopcertificaat en de vinkjes

10 januari 2022
Lees meer

Ervaringen met kruidenrijk grasland

14 juli 2020
Lees meer

Duurzaam boer blijven avond

08 februari 2023
Lees meer

Laat je verrassen!

24 oktober 2017