Website Bodemdaling Delfland in de lucht!

27 mei 2021

LTO Noord afdeling Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland hebben op 26 mei 2021 de website www.bodemdalingdelfland.nl gelanceerd. Het is een gebiedsspecifieke handleiding gericht op grondgebruikers, overheden en andere betrokkenen in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De website maakt op perceelniveau inzichtelijk welke mogelijke maatregelen bestaan om bodemdaling te remmen. Dit varieert van het perceel ophogen met grond tot het versterken van bodemleven en –vruchtbaarheid. Daarnaast laat het zien wat de effecten zijn per maatregel, hoe het met vergunningen zit en welke aandachtspunten en randvoorwaarden er zijn.

Gertjan-Hooijmans-leidraad
Sonja-Smit-leidraad

Het optuigen van de website was geen doel op zich. De website is een middel dat betrokken ondernemers en partijen een stukje verder helpt in het tegengaan van bodemdaling en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Met als gemeenschappelijk doel van de bovenstaande partijen: het behoud van het cultuurhistorische waardevolle landschap waarin boeren kunnen blijven boeren.

Meer weten? Neem snel een kijkje op de website!

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Bokashi verbindt stad en platteland

03 december 2018
Lees meer

Maatwerkadvies voor bedrijfsovername

16 juni 2021
Lees meer

Boer en stad van waarde voor elkaar

04 april 2018
Lees meer

Voedselbos Vlaardingen deelt ervaringen

03 maart 2020