Website Bodemdaling Delfland in de lucht!

27 mei 2021 •

LTO Noord afdeling Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland hebben op 26 mei 2021 de website www.bodemdalingdelfland.nl gelanceerd. Het is een gebiedsspecifieke handleiding gericht op grondgebruikers, overheden en andere betrokkenen in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De website maakt op perceelniveau inzichtelijk welke mogelijke maatregelen bestaan om bodemdaling te remmen. Dit varieert van het perceel ophogen met grond tot het versterken van bodemleven en –vruchtbaarheid. Daarnaast laat het zien wat de effecten zijn per maatregel, hoe het met vergunningen zit en welke aandachtspunten en randvoorwaarden er zijn.

Foto Gertjan
Sonja Smit 3

Het optuigen van de website was geen doel op zich. De website is een middel dat betrokken ondernemers en partijen een stukje verder helpt in het tegengaan van bodemdaling en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Met als gemeenschappelijk doel van de bovenstaande partijen: het behoud van het cultuurhistorische waardevolle landschap waarin boeren kunnen blijven boeren.

Meer weten? Neem snel een kijkje op de website!

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

De drie pijlers onder ons melkveebedrijf

26 oktober 2017
Lees meer

Themasessie Bodemdaling

06 februari 2019
Lees meer

Dineren bij de boer

24 april 2019
Lees meer

Midden-Delflands product naar de stad

25 april 2019