Winterseizoen Midden-Delfland Online!

16 december 2020 •

Het winterseizoen Midden-Delfland Online!
Voor dit winterseizoen is een online kennisplatform gebouwd door FarmHack die samen met Boerenverstand ook de inhoud verzorgt. Dit online kennisplatform biedt de mogelijkheid om elkaar op te zoeken, en met elkaar de discussie aan te gaan over de landbouw in Midden-Delfland en dan vooral over de vraag: Wat zouden onze volgende stappen voorwaarts moeten zijn na 10 jaar kringlooplandbouw. Er kunnen modules gevolgd worden, filmpjes bekeken, links gedeeld, gediscussieerd in het café en er worden webinars gehouden.

Dit Duurzaam Boer Blijven project gaat over het open en groen houden van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, met economisch perspectief voor ondernemers. Waar staan we na 10 jaar Duurzaam Boer Blijven, en waar gaan we naar toe? Iedereen die betrokken is kan meedoen, naast boerinnen en boeren zijn dat waterschapsmensen, agrarische studiegroepen en adviseurs, erfbetreders vanuit agri-leveranciers, weidevogelkenners, ecologen, natuurorganisaties en betrokkenen vanuit de verschillende overheden.

Kringlopen
In de eerste module kun je de film zien met kringloopboer Arnold van Adrichem over kringlooplandbouw. In de film over de resultaten van Midden-Delfland geeft Frank Verhoeven van Boerenverstand in gesprek met wethouder Sonja Smit een toelichting op de cijfers. Er zijn kringlopen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en nog groter. Wat is de gewenste schaal van de kringlopen? In de LNV visie staat: In 2030 zijn kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau gesloten. Betekent dat minder import van krachtvoer en kunstmest, maar ook minder export? Wat betekent het landbouwbeleid voor de koploperpositie van Midden-Delfland voor wat betreft belonen voor prestaties? We gaan tijdens dit winterprogramma in discussie hierover op het platform.

Hebt u interesse om mee te doen? Laat het ons weten via www.middenindelfland.net/contact.

             

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Vreten voor de stad

26 juni 2018
Lees meer

Winterseizoen Midden-Delfland Online!

16 december 2020
Lees meer

Duurzame energie van boerenerven

22 december 2021
Lees meer

Foto-expositie ‘Ode aan de boer’

03 oktober 2018