Ruim baan voor het Gebiedsproces Midden-Delfland

11 mei 2023

Ruim baan voor het gebiedsproces Midden-Delfland om maatschappelijke doelen te halen, van ervaringen te leren en een lange termijn toekomstperspectief te garanderen voor de drager van het open veenweidelandschap: de boer. Boeren, lokale overheden en provincie doen een beroep op de minister om het gebiedsproces in Midden-Delfland te ondersteunen en knelpunten op te lossen. Als actieve meewerkende partner, als onderdeel van één overheid. Het gaat bij het gebiedsproces om de samenwerking met partners. Diverse partijen met maatschappelijke opgaven haken aan bij het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland.

Proeftuin kringlooplandbouw Midden-Delfland
In de proeftuin kringlooplandbouw Midden-Delfland werken nagenoeg alle boeren (LTO Delflands Groen), lokale overheden en provincie al 15 jaar samen binnen een hecht gebiedsproces aan de maatschappelijke opgaven: biodiversiteit, klimaat, bodem en water, én aan een beter verdienmodel voor de boer. Dit seizoen 2022-2023 doen 44 boeren in het gebied Midden-Delfland mee aan het studieprogramma kringlooplandbouw.

Perspectief in 2023 en daarna
Als gebied zien we dat de rijksoverheid/het ministerie van LNV een groot voorstander is van gebiedsprocessen zoals in Midden-Delfland. Daarom zijn wij één van de LNV KPI-pilot gebieden. Er moeten hiervoor echter wel stappen gezet worden door bijvoorbeeld het legaliseren van de PAS melders, gestapeld belonen van KPI gericht werken en dus verduurzaming van de sector, en een zorgvuldig doorlopen proces met betrekking tot de aanwijzing met nutriënten verontreinigd gebied.

Download de folder Gebiedsproces Midden-Delfland (pdf) of klik op een van onderstaande afbeeldingen voor een vergroting.

   

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Nieuwe verdiepingsgroep - Bodem als Basis

27 juni 2023
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Henk & Jolanda Dijkshoorn

19 januari 2022
Lees meer

Website Bodemdaling Delfland in de lucht!

27 mei 2021
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Succesfactoren & resultaten

16 maart 2022