November

7e actieplan nitraat

Wat zijn de gevolgen van het 7e actieplan nitraat voor jouw bedrijf. Denk hierbij aan voldoende mestopslag, teeltvrije zones, grondgebondenheid, enz.

Terug naar overzicht

De contouren van het 7e actieplan nitraat worden zichtbaar. Het is nog een concept, maar geeft nu al veel stof tot nadenken. Wat gaat er straks werkelijkheid worden van alle genoemde maatregelen? Het nieuwe actieplan zal in ieder geval nog meer gericht zijn op het voorkomen van uitspoeling van nitraat.
Een paar zaken die uit het concept 7e actieplan nitraat duidelijk naar voren komen zijn:

  • Teeltvrije zones van 2 tot 5 meter langs watergangen (maximaal 5% van het areaal).
  • Meer opslag dierlijke mest (7 naar 9 maanden).
  • Grondgebondenheid.
  • Niet grondgebonden bedrijven moeten de mest verwerken.
  • Bij eventuele maisteelt, 1 keer in de 4 jaar een rustgewas.

Heb jij al nagedacht wat dit voor jouw bedrijf betekent? In hoeverre is jouw bedrijf grondgebonden? Hoeveel maanden heb jij opslag voor de dierlijke mest? Wat betekent een afname van de mestplaatsingsruimte door de teeltvrije zone?

Hoogstwaarschijnlijk zijn de maatregelen voor het 7e actieplan nitraat straks ook van toepassing voor de uitbetaling naar prestatie binnen de thema’s: bodem, landschap, klimaat, water en biodiversiteit van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit heeft veel overlap met het Kringloopcertificaat. Twee vliegen in een klap dus!

Benieuwd naar de waterkwaliteit op jouw bedrijf? Sluit je dan aan bij de groep Waterkwaliteit door een mail te sturen naar info@middenindelfland.net

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Stikstofbodemoverschot