Maart

Ammoniakemissie per hectare

Reductie van ammoniakemissie per hectare door vermindering van resteiwit, lager ureum in het voer en mest uitrijden op het juiste moment en op de juiste manier.

Terug naar overzicht

Ammoniakemissie per hectare is een kengetal wat al in vele kringlooptips is voorgekomen, maar wat zegt het eigenlijk? En wat zijn manieren om hier een positief effect op uit te oefenen? Bij ammoniakemissie praten we over de emissie uit de stal en mestopslag en de emissie bij bemesting en oogst. Uit stal en mestopslag komt deze emissie vrij doordat de urine en mest van de koe bij elkaar komen. Vanaf het loopoppervlak en vanuit de put komt hier ammoniak bij vrij. In de regel is het zo; hoe hoger het resteiwit, des te hoger de emissie. Ook bij de bemesting van organische mest en kunstmest komt ammoniak vrij, vanwege omzettingen bij het uitrijden. De (weers-)omstandigheden en mestsoorten zijn hierbij van belang.

Reductie ammoniakemissie
Bij het reduceren van ammoniakemissie denk je al gauw aan een emissiearme vloer. Echter is dit lang niet de enige manier om de ammoniakemissie te reduceren. Zoals gezegd ontstaat er meer ammoniak bij een hoog resteiwit, dus bij rantsoenen met een hoog RE/KVEM en een hoog ureum. Stuur daarom op een lager ureum met een laag RE gehalte in het rantsoen. Omstandigheden rondom het uitrijden van mest heb je niet altijd in de hand, maar je kunt er wel naar handelen. Bemesten bij hoge temperaturen en zonnige dagen lijkt dan ook niet verstandig, dus kies, indien mogelijk, voor een bewolkte dag. Ook zorgt het toevoegen van water aan de drijfmest voor een betere benutting en een lagere emissie. Bij het weiden scheidt de koe de urine en mest vanzelf, waardoor dit ook gunstig is voor een lagere emissie. Let er wel op dat de bijvoeding klopt!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land