Februari

Analyseer de opbrengsten

Kloppen de uitkomsten van de kringloopwijzer, klopt de confrontatiematrix, zijn er verschillen tussen de percelen. Meten is weten en wegen is winnen!

Terug naar overzicht

De meeste melkveehouders zullen inmiddels al de Kringloopwijzer hebben ingevuld. De uitkomsten zijn zoals elk jaar weer een beoordeling van een heel jaar bedrijfsvoering en daarnaast natuurlijk ook de basis van het Kringloopcertificaat! In de Kringloopwijzer zit ook de confrontatiematrix. Hierbij wordt de gewasopbrengst via de kuilopmeting vergeleken met de gewasopbrengst berekend vanuit het koe-model. Als deze beide dicht bij elkaar liggen, kan de invoer als juist worden verondersteld. Zit er onverhoopt toch een groot verschil tussen beiden, dan is het raadzaam na te gaan waardoor dat komt. Zijn de voorraden goed overgenomen? Is de weidegang juist ingevuld? Is de aankoop van voer gerechtvaardigd geweest? Het juist bepalen van de gewasopbrengsten is van belang omdat dit een belangrijke basis is van de Kringloopwijzerberekeningen en daarmee een weerspiegeling van de bedrijfsvoering. Door de opbrengsten te vergelijken met collega’s, met nagenoeg dezelfde omstandigheden, kan het effect van uw graslandmanagement worden bepaald.

Daarnaast is het interessant om te bekijken wat de verschillen in opbrengst zijn tussen de percelen onderling. Deze verschillen lopen in sommige gevallen op tot maar liefst 100%. Door dit verschil inzichtelijk te krijgen kan men aan de slag gaan met evenwichtsbemesting op perceelsniveau. Daarnaast kan bij de percelen met achterblijvende opbrengsten worden gekeken wat de oorzaak hiervan is en daarmee het probleem worden aangepakt. Het investeren in gewasopbrengstbepalingen kan op verschillende manieren, van heel eenvoudig tot zeer nauwkeurig. Van een liniaal op de laars tot NIRS-sensoren, er is van alles mogelijk, als je zelf maar aan de slag wilt gaan. Want feit blijft; meten = weten en wegen = winnen!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot