Juli

Bemesting tweede helft groeiseizoen

Kies nu voor (verdunde) drijfmest bemesting omdat de nutriënten in deze mest langzaam vrijkomen en bouw op tijd de kunstmestgift af.

Terug naar overzicht

Het is inmiddels juli. De langste dag is geweest, dus dat betekent dat de zomer al aardig vordert in de tijd. Een goed moment om eens na te denken over de bemesting van de tweede helft van het groeiseizoen. De meeste boeren zullen nu de tweede snede ook al geoogst hebben, waar anderen misschien al zelfs de derde snede ingekuild hebben. Het gemaaide land leent zich ervoor om nog mooi een drijfmest bemesting (verdund) toe te passen. Doordat de nutriënten in de drijfmest langzaam vrij komen, is het verstandig om dit zoveel mogelijk te bemesten voor eind juli. Een vaak terugkerend tafereel is dat sommige veehouders nog eind augustus ‘de putten leeg moeten maken’, omdat zij anders niet alle mest kunnen opslaan tot de start van het volgende bemestingsseizoen.

Mocht dit ieder jaar weer hetzelfde geval zijn, denk dan eens na over het uitbreiden van de mestopslagcapaciteit. Op deze manier ben je flexibeler in het uitrijden van de drijfmest; hierdoor kan er bemest worden zodra het kan en niet zodra het moet. Dit komt de benutting van de mest ten goede! Probeer daarnaast eens uit met het tijdig afbouwen van de kunstmestgift. Zeker op gronden met veel stikstoflevering. Zo kan worden voorkomen dat het gras in het najaar extreem hoge eiwitgehalten bevat, die moeilijker te benutten zijn. Wil je in het najaar toch smakelijk weidegras aan kunnen bieden, maar niet een kleine kunstmestgift geven? Probeer dan regelmatig te blijven maaien zodat het weidegras zijn smakelijkheid behoud.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Stikstofbodemoverschot