Januari

Broeikasgasuitstoot

De broeikasgasuitstoot per kg meetmelk kan je o.a. verlagen door lager vervangingspercentage, minder NDF in het voer, minder krachtvoer en meer bijproducten.

Terug naar overzicht

De broeikasgasuitstoot wordt op het Kringloopcertificaat weergegeven als emissie per kg meetmelk. Dit is een verzamelgetal van de broeikasgassen methaan, lachgas en koolstofdioxide. Elke van de drie heeft zijn eigen wegingsfactor om zo tot één verzamelgetal te komen. Het kengetal wordt berekend uit veel verschillende invoergegevens. Dit maakt het sturen complex.

Vervangingspercentage
Veel aspecten die onder goed boerenvakmanschap vallen, werken ook positief door in de broeikasgasuitstoot op het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het vervangingspercentage van de koeien. Bij een lager vervangingspercentage is er minder jongvee nodig, waardoor minder emissie plaatsvindt en je per kg meetmelk efficiënter wordt.

NDF in ruwvoer
Ook de kwaliteit van het ruwvoer is sterk bepalend voor de methaanemissie op het bedrijf. Methaanemissie vindt plaats in de pens van de koe als de ruwe celstof uit het ruwvoer wordt afgebroken. Een goed kengetal hiervoor is NDF (totaal gewicht aan celwanden) in het ruwvoer, een lagere NDF zorgt voor een lagere methaanemissie. Ook voor dit aspect is de kwaliteit van ruwvoer dus van groot belang.

Samenstelling krachtvoer
Verder valt er aan de voedingskant nog meer te reduceren op de broeikasgasuitstoot op het bedrijf. Krachtvoer krijgt een vrij hoge uitstoot toegerekend, wat op een gemiddeld bedrijf neer komt op 25% van de broeikasgasemissie. Het is dus lonend om een laag krachtvoerverbruik per kg meetmelk na te streven. Grofweg zorgt 1 kg krachtvoer per 100 kg melk meer of minder voor een verschil in 10 gram CO2 eq per kg meetmelk. Dit is wel afhankelijk van de samenstelling van het krachtvoer. Gerst heeft bijvoorbeeld 432 g CO2 eq/kg, raapzaadschroot 800 g CO2 eq/kg en bestendige sojaschroot 4475 g CO2 eq/kg. Met de hoeveelheid en samenstelling van het krachtvoer valt dus zeker winst te behalen op de broeikasgasuitstoot.

Bijproducten in plaats van krachtvoer
Als alternatief voor krachtvoer kan je kiezen voor bijproducten als vervanging van krachtvoer. Bijvoorbeeld perspulp, deze heeft namelijk een emissie van 1 g CO2 eq/kg product. Bierbostel zit op een vergelijkbaar niveau. Wanneer deze producten worden gevoerd is het echter wel zaak dat deze gevoerde hoeveelheid ten koste van krachtvoer gaat, anders schiet het zijn doel voorbij.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot