November

Check de droogstand!

Voorkom gezondheidsproblemen tijdens droogstand en rondom afkalven, kies het juiste rantsoen.

Terug naar overzicht

Echte kringloopbedrijven kenmerken zich onder andere door een hogere leeftijd van de (aanwezige/afgevoerde) koeien. Dit betekent automatisch dat het vervangingspercentage lager is en er daarom minder jongvee nodig is. Er zijn echter veel factoren die beïnvloeden of een koe oud kan worden. Een voor de hand liggende factor is gezondheidsproblemen bij de koe. Een groot deel van de gezondheidsproblemen komen voort uit de periode rondom het afkalven. Om deze problemen te kunnen tackelen is een goede droogstand van essentieel belang. Wees daarom eens kritisch naar de droogstand op het eigen bedrijf, want bij veel bedrijven kan hier nog wel een verbeterslag worden gemaakt.

Droogstandsrantsoen
Liggen de droge koeien voldoende? Zo nee, hoe is het ligcomfort van de droge koeien? Is er voldoende schoon drinkwater beschikbaar? Is de vloer niet glad? Is er voldoende ruimte per koe? Daarnaast (wederom) de vraag is het rantsoen op orde? Een goed droogstandsrantsoen moet allereerst goed ruiken, zodat de koeien er graag veel van opnemen. Verder mag het niet te rijk aan eiwit en energie zijn maar ook zeker niet te schraal zijn. Een droogstandsrantsoen wordt vaak berekend op 850 VEM en 140 RE. Daarbij vertellen de koesignalen hoe het rantsoen verder moet worden geoptimaliseerd. Is er te weinig biest (< 4 liter de eerste keer), dan moet er meer eiwit gevoerd worden. Dit geldt ook als de kwaliteit van de biest te laag is (<23 Brix-waarde). Is er sprake van melkziekte? Breng de mineralenvoorziening op orde!

Rantsoen en gezondheid
Verder kunnen de verse koeien laten zien hoe de transitie is geweest. Hoe verloopt de BSK over de lactatie, een lage BSK bij de verse koeien kan betekenen dat zij geen goede start van de nieuwe lactatie hebben gehad. Is het vetgehalte in de melk bij de verse koeien hoog, dan kan er sprake zijn van slepende melkziekte. Check dit eventueel door ketose te meten in bloed of urine en ga vervolgens aan de slag met het rantsoen rondom het afkalven. Veel gezondheidsproblemen zijn met voeding te voorkomen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land