Januari

De start van het (mest)seizoen

Kies het juiste moment, maak een bemestingsplan en voeg water toe aan de mest bij het uitrijden.

Terug naar overzicht

De maand februari is weer in aantocht. Traditioneel de maand waarin weer drijfmest mag worden uit gereden. Het daadwerkelijke moment wanneer er wordt mest gereden is bedrijfsafhankelijk. Is de mestopslag vol of is er nog ruimte? Hoe is de draagkracht van het land? Wat is de bodemtemperatuur? En heeft de loonwerker tijd om te komen?

Juiste moment mest uitrijden
De timing van bemesten is belangrijk. Het uitrijden van mest in verband met een volle mestopslag, terwijl de draagkracht het nog niet toelaat, is echt ongewenst. Als blijkt dat dit een jaarlijks terugkerend probleem is, is het interessant om te investeren in meer opslagcapaciteit. Hier zijn veel oplossingen voor; van het bouwen van een silo tot het aanschaffen van een mestzak. Eventueel is het maken van een groot strohok ook een optie. Dit scheelt weer wat drijfmest in de kelder. Dit is kwalitatief goede mest (beter voor de bodem) en draagt bij aan wat extra koecomfort. Handig voor bijvoorbeeld koeien rondom het afkalven.

Bemestingsplan
Maak voorafgaand aan het bemesten een plan. Hoeveel hectare moet er straks beschikbaar zijn voor beweiding? Wat is het gewenste ruw eiwit van de graskuil? En naar welke snede opbrengst streeft je bij de eerste snede. In de praktijk zit er veel spreiding in de samenstelling van de mest op de verschillende bedrijven. Het nemen van een mestmonster kan daarbij veel aanvullende informatie geven. Dit is het begin van een succesvolle voederwinning.

Water bij het uitrijden van mest
Indien mogelijk is het toevoegen van water een sterke aanbeveling. Dit geeft duidelijk een hogere benutting van de mest. In het kader van de lagere bemestingsnormen is dit zeker belangrijk en daarnaast kan dit bijdragen aan het beperken van het verlies van nutriënten. Doordat de mest beter wordt opgenomen door het bodemleven blijven er minder restanten tussen het gras zitten, welke anders mee ingekuild zouden worden.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot