Augustus

Doe de transitiecheck!

De levensduur van de koe is afhankelijk van vele factoren. De omstandigheden rond het afkalven spelen een belangrijke rol hierbij. Doe de transitiecheck!

Terug naar overzicht

Zoals gezegd (en waarschijnlijk bekend) is de levensduur van de veestapel van veel factoren afhankelijk en zijn er tussen bedrijven grote verschillen op dit kengetal. Een koe kan alleen goed functioneren en oud worden als zij goed in haar vel zit. Eén van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is het goed doorkomen van de transitieperiode, met andere woorden de periode rondom afkalven. Wellicht voelt het als een open deur, maar de praktijk leert dat het goed is om na enige tijd weer kritisch naar het eigen bedrijf te kijken. Zo wordt enige bedrijfsblindheid voorkomen.

Checklist om de transitie te beoordelen:

  • Met stip op 1; Check de pensvulling van de droge koeien. Droge koeien die voldoende vreten is prioriteit nummer 1 in de droogstand. Zorg voor een smakelijk rantsoen en voldoende aanbod.
  • Check het ligcomfort van de droge koeien; Voldoende ligtijd is zeer belangrijk voor droge koeien. Dit ontlast de klauwen en zorgt dat koeien meer herkauwen en dus meer vreten.
  • Check de kwaliteit van de biest; dit is een goede graadmeter om het droge koeien rantsoen te beoordelen. Streef naar een brix-waarde van minimaal 23%. Kijk meteen ook naar de hoeveelheid, 4 tot 6 liter bij de eerste maal is perfect.
  • Check het lijstje “koe attenties” van de MPR uitslag. Hier staan onder andere de koeien waarbij ketose wordt geconstateerd. Behandel deze koeien! Mocht blijken dat er regelmatig koeien zijn met ketose, ga dan eens kritisch na wat er verbeterd kan worden in de droogstand/periode kort na afkalven.
  • Check de conditie (BCS) van de verse koeien (tot 3 maanden in lactatie) en vergelijk deze met de droge koeien. Het is vrij normaal dat de verse koeien terug gaan in conditie, maar meer dan 1 punt conditieverlies is niet wenselijk. Een oorzaak hiervan kan zijn een te lage voeropname of het voeren van een verkeerde eiwit/energie verhouding aan de verse koeien. Ga na wat de oorzaak is en pak dit aan.

Benieuwd naar meer checkpunten voor de transitie neem dan contact op met DMS.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land