September

Doorzaai of herinzaai?

Kijk eens kritisch naar je gras, is de opbrengst nog voldoende of wordt het tijd voor doorzaaien of opnieuw inzaaien van percelen.

Terug naar overzicht

Het najaar leent zich ervoor om eens kritisch te kijken naar het grassenbestand op het bedrijf. Een verouderde grasmat geeft vaak lage opbrengsten en ook de voederwaarde loopt terug. Dit wordt veelal veroorzaakt door een toenemend aandeel ongewenste grassen. Om dit probleem aan te pakken kan men kiezen voor herinzaai, maar dit heeft niet in elke bedrijfssituatie de voorkeur. In sommige gevallen is de grond niet geschikt om ‘over de kop te gooien’, maar ook verlies van organische stof en mineralen is een tegenargument voor herinzaai.

Een goed alternatief is het doorzaaien van grasland. Voordeel hiervan is dat er minder opbrengstbederf is van de gemiste snede(n) gras en dat de kosten hiervan lager zijn dan bij herinzaai. Het doorzaaien van grasland kan vaak worden gecombineerd met wiedeggen, slepen of rollen. Op deze manier kan het verouderde grasland relatief eenvoudig een opknapbeurt krijgen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een hogere grasopbrengst en een betere voederwaarde. Hiermee kan men besparen op de aankoop van (kracht)voer. Daarnaast werkt een hogere grasopbrengst positief door op het % eiwit van eigen land en stikstof- en fosfaatbodemoverschotten.

Deze tip draagt bij aan:

  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot