Mei

Dure tijden

Goed boerenvakmanschap is met oudere grasmatten zoveel mogelijk voer winnen, benutten en omzetten naar melkproductie met oudere koeien.

Terug naar overzicht

Krachtvoer, diesel, kunstmest, vrijwel alles is duur op dit moment. Gelukkig stijgt de melkprijs ook. Maar wat je onderaan de streep overhoudt wordt, zoals altijd, voor een groot gedeelte bepaald door het eigen vakmanschap. Door de gestegen prijzen kan het hard de goede, maar ook hard de verkeerde kant opgaan met jouw economische resultaten. Op dit moment wordt goed vakmanschap dus nog meer beloond. Eigenlijk praten we ook altijd over het verbeteren van jouw vakmanschap, maar wat wordt nu precies onder goed vakmanschap verstaan? Eigenlijk niets anders dan zo veel mogelijk voer van het land winnen en dit zo goed mogelijk benutten en omzetten naar melk. Dat zijn oudere koeien en oudere grasmatten. Dit is in één zin de kern van goed boerenvakmanschap. Dat is altijd al zo geweest en zal ook in de toekomst niet veranderen.

Je kan er dus bewust voor kiezen om meer vers gras aan de koeien te voeren, door weidegang en/of zomerstalvoedering. Vers gras heeft de hoogste voederwaarde en een lage kostprijs, waar de koeien goed op kunnen produceren. Veel weiden en/of zomerstalvoeren vraag wel meer vakmanschap in de vorm van een betere planning. Planning met groeitrappen en met de arbeidsbehoefte, maar op deze manier zijn er wel stappen te maken.

Als tweede voorbeeld; De hoge prijzen voor kunstmest kunnen er voor zorgen dat men kiest om te besparen op de aankoop van kunstmest. Dit is niet altijd de meest verstandige keuze. Door (te) weinig te bemesten kan de kwaliteit van het gras teruglopen. Dit kan weer ten koste gaan van de melkproductie die dan moet worden gecompenseerd met krachtvoer. Dit is in veel gevallen nóg veel duurder.

Als men praat over KAS, zal de huidige prijs rond € 80 euro per 100 kg zijn. Daarmee koop je 27 kg stikstof per 100 kg product. Dit komt neer op € 2,96 per kg stikstof. De prijs voor 100 kg sojaschroot is ongeveer € 55. Dit bevat 7,44 kg stikstof per 100 kg product. Per kg stikstof, komt je daarmee uit op € 7,39. Dit geeft wel aan dat het maken van goed voer (indien nodig met extra bemesting) ten alle tijden lonend is. Ook in tijden van dure kunstmest.

Daarmee de tip: Blijf kritisch op de bemesting ook na de 1e snede. Een goede bemesting is belangrijk voor een goede kwaliteit en kwantiteit ruwvoer. Dit is en blijft de basis voor een goede melkproductie, een beter inkomen en gezonde koeien.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot