Oktober

Duurzame koeien

De levensduur van koeien verlengen is voordelig, vruchtbaarheid, uiergezondheid en een diervriendelijke stal zijn daarbij van belang.

Terug naar overzicht

Hoe kritisch kijk je naar de levensduur van de veestapel? Hoe oud worden de koeien op jouw bedrijf? Vanwege het fosfaatrechtenstelsel zijn veel melkveehouders minder jongvee gaan houden ten opzichte van het aantal melkkoeien. Maar het blijkt lastig om de dieren ouder te laten worden. Dit is echter wel wenselijk en nodig. Er staat namelijk minder jongvee klaar om de koeien te vervangen. Daarnaast werkt een oudere en duurzame veestapel positief op de broeikasgasuitstoot, uitgedrukt in CO2 per kg melk. Als laatste, en minstens net zo belangrijk, is het economisch een stuk aantrekkelijker om minder jongvee op te hoeven fokken. Elke opgestarte vaars kost toch al gauw € 1.500,- à € 2.000,-.

Om een duurzamere veestapel te realiseren is het goed om voor jouw bedrijf in kaart te brengen wat de redenen zijn om koeien af te voeren.

Vruchtbaarheid en uiergezondheid
Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de vruchtbaarheid en uiergezondheid op je bedrijf. Hoeveel inseminaties zijn er nodig per koe en hoeveel koeien gaan er weg vanwege uierproblemen? Is dit opvallend hoog? Dan is het goed om hier eens met een veearts of specialist mee aan de slag te gaan.

De stal
Een andere belangrijke reden voor afvoer is de invloed van belemmeringen in de stal. Hoe is bijvoorbeeld de vloer georganiseerd? Is deze ruw en droog of kunnen koeien makkelijk uitglijden? Is de vloer vlak of zijn er veel plekken waar de klauwen beschadigd kunnen raken? Zijn de boxen goed of zie je veel staande koeien of koeien met kale hakken? Ga de stal eens in en kijk eens waar de pijnpunten liggen. Pas wanneer je weet waarom de koeien relatief snel van je bedrijf weggaan, kun je ermee aan de slag en gaan werken aan oudere koeien en een duurzame veestapel.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot