Januari

Een nieuwe start!

Start in januari met het verzamelen van de gegevens van de voorraden voer en mest voor de kringloopwijzer. De confrontatiematrix is een goed hulpmiddel voor controle van de gegevens.

Terug naar overzicht

Januari is het moment om de balans van het afgelopen jaar op te maken. Voor melkveehouders betekent dat ook het opstellen van de Kringloopwijzer. Daarmee wordt het rapportcijfer van een jaar lang bedrijfsvoering bekend. De resultaten worden deels beïnvloed door de weers- en groeiomstandigheden, maar vooral door het eigen management van de boer.

Bereken de voorraden voor de kringloopwijzer

Zorg dat je op tijd begint met het invullen van de Kringloopwijzer. Voor diegenen die dat nog niet hebben gedaan, zorg dat je op tijd de juiste voorraden noteert. Denk hierbij aan de hoeveelheid ruw- en krachtvoer, maar ook aan de verschillende soorten mest. De correcte voorraden vormen de basis voor het juiste beeld in de Kringloopwijzer.

Controle van de gegevens

Om te controleren of de invoer van de Kringloopwijzer juist is geweest, is de confrontatiematrix een hulpmiddel. Dit is één van de resultaat tabbladen in de Kringloopwijzer. Deze matrix geeft de drogestof opbrengst van het land weer volgens het BEX model en de kuilopmeting methode. Het BEX model werkt als volgt; de voerbehoefte van de veestapel – het aangekochte voer = de hoeveelheid gewonnen voer van het eigen land. Dit wordt vervolgens gedeeld door het aantal hectares. De kuilopmeting methode kijkt naar de totaal gewonnen hoeveelheid voer volgens de kuilanalyse en deelt deze door het aantal hectares. Op deze manier wordt de opbrengst per hectare bepaald.

Confrontatiematrix

In onderstaande afbeelding is een voorbeeld confrontatiematrix te zien. Links is de opbrengst volgens het BEX model te zien en rechts die van de kuilopmeting. De netto opbrengsten wijken in dit voorbeeld niet veel af van elkaar, dus daarmee kan je stellen dat de invoer (en resultaten) juist zijn.

Bekijk deze cijfers eens van het eigen bedrijf. Idealiter zie je een beperkte afwijking tussen deze twee opbrengst getallen, hierbij wordt een afwijking van max. 10% gehanteerd als realistisch. Bij een grotere afwijking dien je te controleren of onderstaande gegevens juist zijn ingevuld.

  • Begin- en/of eindvoorraden
  • Aan- en verkoop van voer
  • Aantal dieren en melkproductie
  • Aantal hectare in gebruik in relatie tot beschikbaar oppervlakte voor voederwinning
  • Kuilopmeting correct uitgevoerd (ga zelf na of deze klopt)
  • Weidegang

Gegevens zijn van belang voor de kringloopwijzer

De reden dat we er in deze Kringlooptip van januari aandacht aan besteden is dat dit een zeer belangrijk onderdeel is van de Kringloopwijzer en daarmee het Kringloopcertificaat. De opbrengsten van het land zijn zeer bepalend voor de resultaten en de bedrijfsvoering in het algemeen. Daarom is het goed te weten hoe dit nu daadwerkelijk op het bedrijf in elkaar steekt. Mocht je bij je eigen Kringloopwijzer om wat voor reden dan ook niet uit komen, neem dan contact met ons op.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot