Februari

Een succesvolle eerste snede start al in februari

Hoe is het met de percelen, denk aan waterhuishouding, mollen en najaaarsgras. Is het zinvol om percelen te wiedeggen of te rollen.

Terug naar overzicht

Het lijkt misschien nog erg vroeg om over de eerste snede van 2021 te praten, maar eigenlijk begint de eerste snede al in februari. Tijdens de vorige Kringlooptip is gesproken over de bemesting van drijfmest. Voor een geslaagde eerste snede komen meer factoren kijken. Melkveehouders doen er goed aan om al in februari een FarmWalk te maken over de percelen. Hoe is het gesteld met de waterhuishouding? Zijn alle greppels nog open of zijn er plekken waar ongewenst water blijft staan in tijden van veel regenval? Wellicht dat dit in de zomer een keer aangepakt dient te worden, door bijvoorbeeld het opnieuw rondleggen van een perceel.

Daarnaast kan men beoordelen hoe het gesteld staat met de mollen op het bedrijf. Het is immers een voorrecht dat je mollen op je land hebt (teken van een goed bodemleven en droog land) maar een kunst om ze weer kwijt te raken en om grond in de kuil te voorkomen. Er zijn verschillende veehouders die ’s winters schapen in het land hebben om daarmee het laatste gras op te laten vreten, wat in het najaar niet meer geoogst kon worden. Daarmee wordt het ‘oude’ gras opgegeten en begint het gras kort aan het nieuwe groeiseizoen. Zorg wel dat de schapen in februari uiterlijk van het land af zijn, om te voorkomen dat zij de kostbare eerste snede opvreten.

Begin februari zal de draagkracht van het land nog beperkt zijn, maar als deze richting eind februari verbetert, kijk dan welke percelen behoefte hebben om behandeld te worden met de wiedeg. Een wiedeg zorgt dat de minderdiep wortelende onkruiden en slechte grassen mechanisch verwijderd worden. Indien er in het najaar percelen wat schade hebben opgelopen door vertrapping is het raadzaam om deze percelen te rollen en zo weer te herstellen. Al met al is het maken van een geslaagde eerste snede dus meer dan alleen bemesten en oogsten!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot