Juli

Enkelvoudige bijproducten voeren goed voor klimaat

Losse grondstoffen hebben een lagere C02 uitstoot per kilogram dan krachtvoer. Dat is belangrijk om te kunnen voldoen aan de PlanetProof norm.

Terug naar overzicht

Het persen van grondstoffen tot krachtvoer kost veel energie, liever gebruikt de melkveehouderij reststromen. Veebedrijven worden steeds meer afgerekend op de uitstoot van CO2. Breng alle aanvoer van de krachtvoerproducten en bijproducten op jouw bedrijf eens in beeld en onderzoek of hoogwaardige grondstoffen vervangen kunnen worden door bijproducten. Dit is niet alleen goed voor het klimaat maar levert in veel gevallen ook nog eens geld op.

Van elk voedermiddel is bepaald wat de verteerbaarheid is en wat de effecten zijn op de methaan-emissie. Vervolgens wordt dit omgerekend naar CO2-equivalenten en is een weging gemaakt op basis van de economische waarde van het voedermiddel. Zo wordt bijvoorbeeld CO2 uitstoot toegekend aan het biertje en niet aan het bijproduct bierbostel. Sojaschroot is weliswaar een bijproduct maar omdat de vraag naar sojaschroot zo groot is, wordt het als een hoofdstroom gezien. Aangezien melkveebedrijven steeds vaker worden afgerekend op hun CO2 uitstoot is het zeker de moeite waard om kritisch naar de aanvoer op het bedrijf te kijken.

Voor het leveren van PlanetProof melk zijn normen gesteld op minder dan 1100 kilogram CO2-equivalenten per kilogram melk. Wanneer een veehouder geperst mengvoer vervangt door enkelvoudige grondstoffen of bijproducten dan zakt de CO2 uitstoot fors. Zo kan het zijn dat je door slim krachtvoer en bijproducten aan te kopen voldoet aan de voorwaarden van het mogen leveren van PlanetProof melk. In bijna alle gevallen levert het extra geld op. Zo blijkt ook dat de goedkoopste voedermiddelen vaak de laagste CO2-equivalenten hebben. Reden te meer om eens naar het huidige rantsoen te kijken en te onderzoeken welk voedermiddel het best past en tevens leidt tot minder CO2 uitstoot. Hieronder een overzicht van een aantal producten met de uitstoot van CO2 uitgedrukt in C02 equivalenten per kilogram product.

Kijk eens goed naar de samenstelling van het krachtvoer en het rantsoen en leg daarbij de focus meer op het toepassen van losse grondstoffen. Zo bouw je kennis op over de werking van die grondstoffen en overweeg je misschien sneller deze producten rechtstreeks van een akkerbouwer te betrekken.

Bierbostel is naast klimaatvriendelijk ook een hele mooie eiwitbron die past in bijna alle rantsoenen, waarbij het wel oppassen is met de aanvoer van fosfaat. Maar dat geldt in principe voor alle eiwitrijke producten. Deze manier van voeren levert bovendien een positieve bijdrage aan de kringlooplandbouw. Daarbij is het goed om te weten dat binnenkort van elk voedermiddel en van elk krachtvoeder de CO2 eq/ kg product nog specifieker worden aangegeven.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot