September

Extra ruwvoer of krachtvoer?

Is er voldoende ruwvoer geoogst? Bepaal bij tekorten of er massa, eiwit of energie nodig is. Ruwvoertekort oplossen met krachtvoer is niet de juiste keuze.

Terug naar overzicht

De zomer gaat richting het einde. Het grootste gedeelte van de ruwvoervoorraad is inmiddels geoogst en dus kan de balans worden opgemaakt wat betreft de aanwezigheid van voldoende voer. Mocht dit niet het geval zijn, dan is dit het moment om een plan te maken hoe deze voorraad aangevuld kan worden. Belangrijk is om te weten waaraan te kort is. Aan massa, aan eiwit of aan energie? Of in sommige gevallen aan allemaal. Wat is een goede aanvulling op het tot nu toe gewonnen voer? Het oplossen van een tekort van ruwvoer met krachtvoer-achtige lijkt ons niet de bedoeling. Te veel krachtvoer voeren werkt nadelig op de mineralenefficiëntie en is vaak economisch minder interessant. Ook heeft dit effect op de CO2 eq per kg melk. Door bewust voor bepaalde voedermiddelen met een lage CO2 emissie te kiezen, kan de broeikasgasemissie op het bedrijf verlaagd worden of laag blijven. Klik hier voor een overzicht van voedermiddelen met bijbehorende CO2 uitstoot.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot