Maart

Fosfaatkringloop op het bedrijf

Zorg voor een goede fosfaatkringloop op het bedrijf, voorkom overschot maar voorkom ook tekorten.

Terug naar overzicht

Zoals velen waarschijnlijk wel weten is Fosfor een zeer belangrijk element voor het functioneren van dieren en planten. In de veevoeding heeft men het vrijwel altijd over Fosfor (P). Wanneer er over bodem en bemesting wordt gepraat, draait het meestal om de Fosfaat (P2O5). Voor degene bij wie deze kennis wat verder weg is gezakt: 1 kg Fosfor staat gelijk aan 2,29 kg Fosfaat.

De sector heeft de laatste jaren een aantal maatregelen moeten nemen om de fosfaatproductie naar beneden te krijgen, omdat deze sinds 2011 steeds verder opliep en in 2015 zelfs boven het fosfaatplafond uit kwam. Twee voorbeelden van maatregelen zijn: verbod op fosfaatkunstmest in de derogatie en fosfaatreductie via voerspoor. Deze maatregelen hebben duidelijk effect gehad volgens de cijfers van het CBS. Hieruit blijkt dat sinds 2015 een dalende lijn is ingezet en dat de fosfaatproductie in 2020 het laagste was sinds 2000.

Dit zien we ook gebeuren op bedrijfsniveau. Het fosfaatgehalte in de mest loopt steeds een beetje terug. Dit heeft direct verband met de dalende fosforgehalten in de graskuilen. Op de meeste melkveebedrijven in Midden-Delfland is gras het overgrote deel van het rantsoen. Hierdoor is het effect van een lager fosforgehalte in het gras goed zichtbaar in de rantsoen totalen. Het gevolg hiervan is dat de fosfaatwinst in de BEX steeds verder oploopt, terwijl het stikstof voordeel over de jaren gelijk blijft of zelfs iets afneemt. De vraag is of dit wenselijk is. Het resultaat hiervan is dat de gemiddelde fosfaatkringloop op de bedrijven een negatief overschot kent. Dit is positief voor de indicator fosfaatbodemoverschot op het Kringloopcertificaat. Let wel op! Te veel negatief over een langere periode kan er toe leiden dat mogelijk tekorten ontstaan. Daarom is het goed om eens kritisch naar de eigen cijfers te kijken, of er sprake is van een evenwicht, overschot of tekort aan fosfaat. Aan de hand daarvan kunt u sturen in bemesting of kiezen voor bepaalde krachtvoer grondstoffen met méér of minder fosfor

Deze tip draagt bij aan:

  • Fosfaatbodemoverschot