Oktober

Fosfor in het rantsoen

Zorg voor voldoende fosfor in het rantsoen. Voor melkvee is dat 3,3 gram fosfor per kg droge stof.

Terug naar overzicht

Het najaar van 2022 heeft zijn intrede gedaan en een groot gedeelte van de melkkoeien is al opgestald. Deze koeien krijgen dus inmiddels het winterrantsoen gevoerd. De kwaliteit van het gewonnen voer loopt sterk uiteen tussen de bedrijven. Dit is natuurlijk goed te verklaren door de verschillende vormen van management die iedere boer toepast op zijn bedrijf. Er is echter wel een duidelijke trend te ontdekken in het fosforgehalte in het gras, en dan met name de daling er van. In 2017 bedroeg het gemiddelde fosforgehalte in de graskuilen en grasbalen 4,0 gram fosfor per kilogram droge stof. Van alle geanalyseerde partijen gras van dit jaar tot nu toe is het gemiddelde fosfor gehalte 3,1 gram per kilogram droge stof. Voorheen was gras de belangrijkste bron voor de fosfor in de rantsoenen, maar nu zie je eigenlijk dat alleen al gras te laag zit in het fosforgehalte. Als men daarnaast nog energierijke producten als snijmais of perspulp voert, wordt het fosforgehalte nog lager. De norm voor fosfor in een gemiddeld melkveerantsoen is 3,3 gram fosfor per kilogram droge stof.

Voldoende fosfor in het voer
Om het lage fosforgehalte aan te vullen is het mogelijk om bepaalde (kracht)voeders te kiezen die het fosforgehalte verbeteren. Dit zijn echter vaak de grondstoffen met veel eiwit. In sommige rantsoenen kan het zijn dat het eiwitniveau al op orde is, maar het fosforgehalte nog niet. In die gevallen kan het effectief zijn om extra fosfor als mineraal te voeren. Op deze manier blijft het eiwit op het gewenste niveau. Hiervoor zou monocalciumfosfaat gebruikt kunnen worden, wat voor 22,7% uit fosfor bestaat. In veel gevallen volstaat een dosering van 20 gram per koe per dag. Het is mogelijk om deze los te voeren (door het basisrantsoen) of deze in de brok te laten persen.

Let dus goed op het fosforgehalte in het rantsoen, maar vergeet bij het eventueel compenseren de andere parameters van het rantsoen niet.


In bovenstaande tabel staat het fosforgehalte van een aantal voedermiddelen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Fosfaatbodemoverschot