September

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het nieuwe GLB met basispremie en eco-regelingen is heel anders dan het systeem van betalingsrechten. Verdiep je in de materie, het kan veel geld opleveren.

Terug naar overzicht

Vanaf 2023 begint het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In de herfst organiseren we nog een avond hierover vanuit het Duurzaam Boer Blijven programma, maar hierbij alvast een tip!  In het nieuwe GLB zijn onder andere budgetten voor Kennis en innovatie, (duurzame) investeringen en jonge landbouwers. Wat er daarnaast veranderd voor jou als agrariër, is de zogenaamde Grondgebonden regeling. Het systeem van betalingsrechten komt namelijk te vervallen en in plaats daarvan kan je aanspraak maken op een Basispremie plus een vergoeding vanuit de Eco-regeling. De Basispremie van €220 per hectare is voor elke agrariër gelijk (mits je aan de voorwaarden voldoet) en daarbovenop komt een premie van €54 per hectare voor de eerste 40 hectare op het bedrijf.

Eco-regeling
Met de Eco-regeling kan de vergoeding worden gestapeld met nog eens €60, €100 of €200 per hectare. Daarvoor zijn echter wat meer inspanningen vereist, namelijk het uitvoeren van de zogenaamde “Eco-activiteiten”.

Er zijn 22 Eco-activiteiten waaruit je kan kiezen om deze toe te passen op het bedrijf. Voor deze activiteiten krijg je een bepaald aantal punten en een premie, beide per hectare. De punten worden behaald op 5 doelstellingen: Biodiversiteit, Bodem & Lucht, Klimaat, Landschap en Water. De hoeveelheid punten zijn per activiteit verschillend. Als je voldoende punten hebt verzameld mag je mee doen met de Eco-regeling, deze zogenaamde drempelwaarde is het aantal hectare x 5 punten. Dit totaal aan punten wordt vervolgens weer verdeeld over de 5 doelstellingen. Heb je op elke doelstelling voldoende punten behaald, dan kan je aanspraak maken op de Eco-regeling.

De uitbetaling van de premie is afhankelijk van het feit of dat de drempelwaarde wordt behaald. Deze drempelwaarde is €60 x het aantal hectare, dus voor een bedrijf van 55 hectare is dat € 3.300. In dat geval heeft het bedrijf de score Brons behaald. Daarnaast is het ook mogelijk om Zilver of Goud te verdienen. Om dit te behalen is in die volgorde €100 en €200 per hectare de drempelwaarde. Stel een bedrijf van 55 hectare heeft €6.875 premie opgebouwd, dan is dat per hectare €125 en valt daarmee in de klasse Zilver, dus krijgt het €100 per hectare bovenop de €220 per hectare basispremie en de €54 per hectare voor de eerste 40 hectare.

Wat zijn dan de Eco-activiteiten die je kan doen op je bedrijf? Een aantal voorbeelden zijn: het toepassen van verlengde weidegang (minimaal 150 dagen 6 uur per dag), het telen van gras/klaver, het toepassen van kruidenrijk grasland, het telen van een vanggewas (percelen van 1 jan tot 1 maart bedekt houden), blijvend grasland, het telen van een stikstofbindend gewas en houtige elementen op het bedrijf. Nederland is verdeeld in twee regiogroepen, Midden-Delfland behoort tot de regio Westelijk Holland die is ingedeeld in groep 2.

Voorbeeld
Een bedrijf uit Midden-Delfland (groep 2) van 55 hectare heeft 44 hectare grasland, 11 hectare maisland met een vanggewas en doet 1000 uur weidegang per jaar. Van het areaal grasland is 36 hectare blijvend grasland, 3 hectare kruidenrijk grasland en 5 hectare tijdelijk grasland. Dit geeft de volgende optelling van punten en premie:

Het bedrijf in deze voorbeeldsituatie heeft dus voldoende punten opgebouwd om mee te mogen doen met de Eco-regeling. Daarnaast heeft het bedrijf € 10.551 aan premie opgebouwd. Dit is per hectare €191,84. Dit betekent dat het bedrijf in de categorie Zilver valt en daarmee €100 vanuit de Eco-regeling ontvangt. Wil dit bedrijf in de klasse Goud vallen, dan zal het dus €11.000 aan premie moeten verdienen, wat omgerekend €200 per hectare is.

Onze aanbeveling is; kijk eens goed naar welke activiteiten je al doet of welke je (eenvoudig) kunt gaan doen op je bedrijf. Een groot gedeelte van deze activiteiten kunnen ook bijdragen aan een betere score op het Kringloopcertificaat. Denk bijvoorbeeld aan het telen van gras in combinatie met vlinderbloemigen. Dit komt namelijk ook ten gunste van het % Eiwit van Eigen Land, Stikstof bodemoverschot en de Broeikasgasuitstoot. Voor een gemiddeld melkveebedrijf is het behalen van de score Zilver goed haalbaar, dus zou het zonde zijn om deze premie te laten liggen!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Natuur en Landschap
  • Stikstofbodemoverschot