Juli

Graslandcheck

Beoordeel wat nodig is voor een optimale graskwaliteit en kwantiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwatering en het grassenbestand.

Terug naar overzicht

Eind juli is het groeiseizoen over de helft. Deze periode van het jaar is een geschikt moment om het grasland te controleren op de kwaliteit van de grasmat. Hierbij is het belangrijk om te bepalen of en hoeveel slechte grassen er in een perceel staan. Denk hierbij aan grassen als geknikte vossenstaart, zachte dravik, straatgras, witbol, kweek, etc. Om dit goed te kunnen beoordelen is het raadzaam om door middel van een W-vorm over een perceel te lopen. Naast het beoordelen van het grassenbestand is het beoordelen van de afwatering/ligging van het perceel ook nuttig. Wanneer een perceel niet goed rond blijkt te liggen, dan is het advies om dit perceel op te knappen. Op percelen die slecht afwateren ontstaan plassen, waardoor de grond op die plek dichtslaat. Vervolgens gaan hier onkruiden en slechte grassen groeien en zal deze plekken alsmaar groter worden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van de grasopbrengst. In dat geval zal herinzaai nodig zijn.

Goede voorbereiding voor doorzaaien
Mocht het zo zijn dat het aandeel slechte grassen minder dan 20 % is, dan zou het doorzaaien van grasland voldoende kunnen zijn om het grassenbestand weer goed te krijgen. Het advies is om voorafgaand aan het doorzaaien de bestaande grasmat zo veel mogelijk “te plagen” om het nieuw ingezaaide gras zo veel mogelijk de kans te geven om zich te ontwikkelen. Om dit te bereiken kan je van tevoren het gras zo kort mogelijk afmaaien en daarnaast krachtig wiedeggen. Met dat laatste verwijder je ondiep wortelende grassen en onkruiden en wordt het dode organisch materiaal afgevoerd uit de zode. Hou bij doorzaaien ook rekening met de toestand van de grond en het weer (vochtige grond en verwachting van neerslag). Blijkt het oude gras toch nog (te hard) door te groeien en daarmee het nieuwe gras te overwoekeren, maai deze dan bijvoorbeeld 3 weken na doorzaaien (inkuilen of zomerstalvoeren), zodat het jonge gras weer voldoende ruimte krijgt.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Blijvend grasland
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot