Oktober

Kostprijs van het rantsoen

Kijk naar de kostprijs van de aangekochte (kracht)voeders. Hoe kan je besparen op de voerkosten.

Terug naar overzicht

Door diverse ontwikkelingen in de wereld zijn de huidige (kracht)voerprijzen nog steeds op een zeer hoog niveau. Dit heeft vanzelfsprekend veel invloed op de voerkosten van de melkveebedrijven. Het is dus zeker interessant om hier eens kritisch naar te kijken. Dit kan op vele manieren. Zijn de huidige prijzen die de voerleverancier rekent nog marktcomform? Regelmatig doet zich de situatie voor dat voor een vergelijkbare broksoort er een prijsverschil is van 5 cent per kilogram tussen twee verschillende leveranciers. Dit geeft weer de bevestiging dat er op dit vlak zeker nog wel wat winst te behalen valt.

Daarnaast kan men nog eens kritisch naar de krachtvoergift kijken. Zoals in de bovenstaande tip ook al genoemd wordt, loopt de kwaliteit van het gewonnen kuilgras sterk uiteen tussen de bedrijven. Er zijn veel bedrijven die een goede kwaliteit gras hebben gewonnen dit jaar, met voldoende eiwit en energie (uit suiker en celwanden, ofwel een goede verteerbaarheid). Zeker in die gevallen kan men met een lagere krachtvoergift een goede melkproductie realiseren. Het succes hierin wordt sterk bepaald door de droge stof opname van het ruwvoer. Deze moet zo hoog mogelijk zijn om voldoende te kunnen melken uit het eigen ruwvoer. Streef naar minimaal 15 kg ds opname uit ruwvoer.

Besparing op krachtvoer
De besparing op krachtvoer kan men op vele manieren realiseren. Een van de manieren is het voeren van de koeien volgens een lactatiecurve op dagen. Dus een vaste brokgift die gekoppeld is aan de lactatiedagen. De winst hiervan is met name dat de oudmelkse koeien niet te veel krachtvoer krijgen. Eigenlijk adviseren wij melkveehouders in iedere situatie om te werken met een lactatietabel, in plaats van een melk-voertabel. Belangrijke kanttekening is dat het succes wordt bepaald door de kwaliteit van het ruwvoer. Bij veel bedrijven die overschakelden, waren de ondernemers verbaasd over hoeveel melk de oudmelkse koeien nog gaven met een lage krachtvoergift. Dit is direct rendement en een verbetering van de kringloopcijfers!

Bepaal voor jezelf hoeveel kilogram krachtvoer per 100 kg melk je wilt voeren op jaarbasis en wat de verwachte jaarproductie is. Op deze manier kan je de krachtvoergift bepalen. Voorbeeld; een bedrijf met een productie van 9.000 kg melk per koe streeft naar een krachtvoerverbruik van 21 kg per 100 kg melk. Dat is dus 1.890 kg krachtvoer per koe per jaar. Stel het basisrantsoen (of basisgift in de melkstal) bevat 2 kg per koe per dag, is dat 730 kg krachtvoer per jaar. Dan blijft er 1.260 kg over om te verdelen in de krachtvoerbox.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot