Januari

Krachtvoerbudget

Het krachtvoerverbruik zou voor een goede balans in het bedrijf niet boven de 25 kg per 100 kg melk uit mogen komen. Maak eens een berekening.

Terug naar overzicht

Met het invullen van de Kringloopwijzer van het afgelopen jaar kan ieder voor zich beoordelen of hij/zij tevreden is met het resultaat. Een belangrijk kengetal is het getal krachtvoerverbruik per 100 kg melk. Voor een goede balans in het bedrijf zou dit getal niet boven de 25 kg per 100 kg melk uit mogen komen. Hiermee kan men garanderen dat de kilo’s die gevoerd worden gerechtvaardigd zijn. Een hogere gift zou betekenen, dat er niet genoeg melk wordt geproduceerd uit de laatste kilo’s. Let wel op! Het getal zegt niets over absolute kilo’s. Het gaat puur om de verhouding tussen krachtvoer en melk. Wanneer koeien meer melk produceren, mag er meer krachtvoer gevoerd worden. Echter, niet meer per 100 kg melk! De kwaliteit van het ruwvoer is hierin een zeer belangrijke schakel.

Berekening
Wanneer het ruwvoer van goede kwaliteit is, zullen de koeien meer melk produceren met dezelfde hoeveelheid krachtvoer òf net zoveel melk met minder krachtvoer. Door een inschatting te maken van de verwachtte jaarproductie van melk en dit te delen door 4 is heel eenvoudig het krachtvoerbudget te bepalen. Om er zeker van te zijn dat dit wordt behaald, is het advies om de krachtvoercurve vast te zetten op dagen en niet op melkproductie. Hierdoor worden de koeien meer uitgedaagd om melk te produceren uit ruwvoer. Dit komt ten goede aan de mineralenefficiëntie op het bedrijf en draagt bij aan een scherpe kostprijs! Als dit lastig is, kijk dan naar de bestellingen van krachtvoer van vorig jaar en ga daar eens 20% onder zitten.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land