Januari

Kringloopwijzer

Hoeveel voer en mest is er. Voldoet de mest- en voeropslag nog voor het bedrijf. Hoe pakken de resultaten uit voor de kringloopwijzer en is dit verbeteren.

Terug naar overzicht

De jaarwisseling is achter de rug, dat betekent dat het jaar kan worden afgesloten. Met andere woorden; de Kringloopwijzer kan worden ingevuld. Voor veel veehouders een mooi moment om de bedrijfsvoering van de afgelopen 365 dagen eens te beoordelen. Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat waren de doelstellingen en zijn deze behaald?

Het verkrijgen van een goede Kringloopwijzer begint met een goede registratie van diverse zaken. Hoeveel ruwvoer ligt er nog in de sleufsilo/op de kuilplaat? Wat is de voorraad krachtvoer? Hoeveel mest zit er in de put/ligt er op de plaat? Zaken die belangrijk zijn voor de uitkomsten van de Kringloopwijzer. Dit is daarmee ook een mooi moment om eens naar de ruwvoer- en mestopslag te kijken. Is er voldoende mogelijkheid om het waardevolle ruwvoer goed en fatsoenlijk op te slaan? Past de mestopslag bij de veestapel, of moet er op 15 februari meteen al worden mest gereden, ongeacht de draagkracht van het land?

En als de Kringloopwijzer is opgesteld, kan het resultaat worden beoordeeld en eventueel op basis daarvan de doelen voor volgend jaar worden opgesteld. Als voorbeeld; het stikstofbodemoverschot bedroeg in 2021 180 kg stikstof per hectare. Te hoog volgens de streefwaarde van Basis (< 150) en Top (< 140) op het Kringloopcertificaat. Wat is de reden hiervan? Was de droge stof opbrengst te laag? Is er te veel bemest? Is de stikstofbenutting niet goed genoeg geweest? Maak vervolgens een concreet plan hoe je volgend jaar een beter resultaat kan gaan bereiken.

Andere doelstellingen zouden kunnen zijn: meer vers gras in het rantsoen te krijgen, een lager ruw eiwit in het rantsoen, of een lagere krachtvoergift per 100 kg melk. Voor iedereen is er wel een doelstelling te maken die hij of zij kan bereiken een volgend jaar. Het maken van een plan is de eerste stap om je doelen te bereiken! Hierdoor ga je zowel bewust als onbewust ergens naar toe werken en heb je meer kans om je gewenste doelen ook te behalen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Natuur en Landschap
  • Stikstofbodemoverschot