Februari

Kunstmest strooien

Denk goed na over de juiste bemesting, hou rekening met jaargetijde, vluchtigheid, uitspoeling en temperatuur. Voorkom verliezen door te veel stikstof tegelijk.

Terug naar overzicht

Naast het uitrijden van drijfmest, ben je misschien ook al aan het nadenken over welke kunstmestsoort je gaat bestellen. Het wordt met het wegvallen van derogatie en het aanscherpen van de totale stikstofnorm steeds belangrijker om de stikstof die je gebruikt, goed te benutten. Hierbij is onderscheid te maken tussen de vormen nitraat, ammonium en ureum.

Nitraat
We beginnen in de bodem, bij het negatief geladen kleihumuscomplex (CEC op je bodemanalyse), wat in staat is positief geladen elementen te binden. Nitraat kom je vooral tegen in KAS en is negatief geladen. Deze zal dus niet binden aan de bodem, maar lost op in het bodemvocht. Omdat de plant in het voorjaar nog weinig vocht opneemt en er nog relatief veel vocht wegzakt, is het verlies hiervan groot. Nitraat wordt veel effectiever benut ná de eerste snede.

Ammonium
Ammonium is positief geladen en zal zich voor een groot deel aan het kleihumuscomplex binden. Daardoor is deze veel minder uitspoelingsgevoelig. Een deel hiervan zal geleidelijk worden omgezet in nitraat en worden opgenomen en een deel kan de plant zelf vrijmaken en als ammonium opnemen. Doordat het geleidelijk vrijkomt, zijn er veel minder verliezen. Let hierbij wel op dat je geen kunstmest strooit kort voor of na het mest rijden, of een te grote gift geeft. De bodem heeft een beperkte buffer en bij teveel stikstof in korte tijd zullen er alsnog verliezen plaatsvinden.

Ureum
Ureum is een organische verbinding en spoelt daardoor ook niet uit. Het grootste deel hiervan wordt omgezet in ammonium, dit heet urease. Van nature gaat dit vrij snel, dus daarom wordt deze vaak aangezuurd of worden er ureaseremmers aan toegevoegd. Op die manier komt de ammonium geleidelijk vrij en krijgt de plant meer kans om die te benutten in het voorjaar. Ureum is dan juist weer af te raden na de tweede snede. Een hoge bodem- of omgevingstemperatuur versnelt de omzetting naar ammonium en daarbij vinden weer meer verliezen plaats in de vorm van ammoniak.

Kortom, kijk naar de omstandigheden en kies in het voorjaar een minder uitspoelingsgevoelige kunstmest en in de zomer een minder vervluchtigings-gevoelige. Strooi niet meer dan de plant nodig heeft. Succes!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Stikstofbodemoverschot