December

Kunstmest, wel of niet, of kan het ook anders?

Kunstmest strooien, kan het ook minder of anders b.v. door inzaai van klaver, mest aanwenden met veel water of mest scheiden.

Terug naar overzicht

Het is geen verrassing meer, de kunstmestprijzen zijn de afgelopen tijd erg hoog opgelopen. Daarom is het wellicht raadzaam om eens serieus te gaan overwegen of we de hoeveelheid kunstmest die we gewend zijn te strooien, wel weer moeten gaan strooien. Kan het ook minder, of kan het ook anders? Er bestaan meerdere mogelijkheden om de hoeveelheid kunstmest te verminderen. Een eerste optie is het toepassen van grasklaver in het grasland. Grasklaver kan (moet) met minder stikstof alsnog een goede opbrengst opbrengen. Velen van jullie hebben echter te maken met veengrond, waarop klaver minder goed kan gedijen.

Een andere optie is om meer te doen met de eigen mest. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de mest flink te verdunnen met water. Wanneer je dit doet verhoog je de werking van de drijfmest, zodat er meer stikstof beschikbaar komt voor de daaropvolgende snede. Hierop kan je de kunstmestgift afstemmen, lees verlagen. De verhouding water – mest zou dan 1 : 2 moeten zijn of zelfs 1 : 1. De mest wordt dunner en de verdeling is beter, wat de werking verhoogt. Een andere optie is om meerdere meststromen te creëren. Door bijvoorbeeld mest te scheiden krijg je een dikke fractie, welke geschikt is voor het vroege voorjaar en een dunne fractie voor de drogere zomer. De dikke fractie komt trager vrij, maar dit is voor het voorjaar geen probleem. In de zomer rijd je dan de dunne fractie uit, met een snellere werking. Kortom, er liggen mogelijkheden om in te spelen op de hoge kunstmestprijzen. Naast de kosten heeft dit ook nog een positief effect op het stikstofbodemoverschot en de broeikasgasuitstoot van jouw bedrijf, doordat je minder kilogrammen kunstmest aanvoert en uitrijdt.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Stikstofbodemoverschot