December

Maak de balans op!

Verhogen van de ruwvoeropbrengst bespaart kosten en zorgt voor lagere broeikasgasemissie en stikstofbodemoverschot.

Terug naar overzicht

Het einde van het jaar komt eraan. Traditioneel het ijkpunt voor alle voorraden van voer, mest, kunstmest, strooisel etc. op het bedrijf. Met deze gegevens kan het jaar worden afgesloten. Ook zijn de uitkomsten van de Kringloopwijzer aan het eind van het jaar bekend. De meeste veehouders hebben wel een indicatie wat de ruwvoeropbrengsten waren het afgelopen jaar, vaak bepaald op basis van het volume aan kuilgras en snijmais dat op het erf ligt. Verder is dit natuurlijk ook af te lezen aan de resultaten van het laboratoriumonderzoek. Anderen bepalen zelf de opbrengst door middel van bijvoorbeeld het wegen van het gewonnen voer of door het bepalen van de opbrengst met hakselaars of balenpersen met weeginrichting. Deze techniek staat nog redelijk in de kinderschoenen en is dus misschien nog niet 100% accuraat. Een groot voordeel is wel, dat je met deze methode de verschillen tussen je percelen in kaart kunt brengen.

Ruwvoeropbrengst
De kringloopwijzer brengt ook de ruwvoeropbrengst in beeld. Dit geeft wat handvaten voor jou als melkveehouder om te kijken of hier nog wat ruimte voor verbetering zit. Een tegenvallende opbrengst heeft 1 op 1 negatieve invloed op de technische en economische kengetallen van het bedrijf.

Drogestof opbrengst en kosten
Bij een bedrijf met bijvoorbeeld 50 hectare grasland, waarvan de opbrengst 1.500 kg drogestof per hectare lager is dan het gemiddelde, is de totale opbrengst 75.000 kg drogestof lager. De marktprijzen van het ruwvoer waren het afgelopen seizoen toch al gauw € 0,25 per kg drogestof. Dit is opgeteld een bedrag van € 18.750. Kosten waarvoor men niet direct een rekening krijgt, maar die zeker invloed hebben op het resultaat onderaan de streep. Extra voer aankopen geeft ook een hogere broeikasgasemissie per kg meetmelk. Daarnaast, als we uitgaan van de 1.500 kg ds opbrengstverlies, met 170 RE per kg drogestof, scheelt dit 41 kg stikstof in het stikstofbodemoverschot!

Maak daarom een plan hoe je de ruwvoeropbrengsten op je bedrijf gaat verhogen. Investeringen in het verbeteren van de grond of het grassenbestand en daarmee de ruwvoeropbrengsten verdienen zich al snel terug!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot