Augustus

Maak een (voer)plan!

Ruwvoer aankopen is voordelig in het najaar. Grasdrogen of mais als MKS oogsten kan een goede optie zijn bij ruwvoeroverschotten om te besparen op krachtvoer.

Terug naar overzicht

Het is nu de tijd van het jaar om de voervoorraden te evalueren. Heb je al voldoende voer gewonnen, moet er nog wat worden aangekocht of verwacht je de komende maanden de voorraad compleet te maken met het voer dat nog gewonnen gaat worden? Wanneer er sprake is van een ruwvoertekort, probeer dit dan komende periode aan te vullen. De praktijk leert dat de aankoop van ruwvoer in het najaar het voordeligst is. Hierdoor is het mogelijk om een langere periode hetzelfde rantsoen te voeren, in tegenstelling tot wachten met aankopen van voer wanneer het vorige op is. Het voordeel van aankopen is dat kan worden gezocht naar de kwaliteit die past bij het al gewonnen voer.

Opties voor ruwvoeroverschot
Wanneer er sprake is van een ruwvoeroverschot en er snijmais wordt geteeld op het bedrijf, overweeg dan om (een deel van) de snijmaïs als MKS te oogsten. Hierbij wordt alleen de kolf geoogst en blijft de stengel achter op het land. Het resultaat is een geconcentreerdere hoeveelheid zetmeel met minder ruwe celstof, welke dan toch al voldoende aanwezig is. Een andere optie is het maken van grasbrok. Door het eigen gras naar de grasdrogerij te brengen, kan men op deze manier meer eigen (ruw)voer in de koeien krijgen en kan worden bespaard op krachtvoer. Om kosten te besparen is het van belang dat het gras al voorgedroogd wordt op het eigen bedrijf. Wacht daarom niet tot in november met het maken van grasbrok, maar doe dit nog in augustus/september. Hoe droger het gras is, hoe goedkoper het drogen wordt. Zorg er wel voor dat je kwalitatief goed gras naar de drogerij brengt (veel eiwit), hiermee wordt de besparing op de soja-raap brok het hoogst.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot