December

Meten = weten, ook voor mest!

Mestmonsters geven duidelijkheid over de gehaltes in de mest. Bereken hoeveel mest per ton droge stof nodig is om tot de gewenste opbrengst te komen.

Terug naar overzicht

Als we het over de hoeveelheid hebben die we bemesten, hebben we het vaak over 20, 25 of 30 kuub drijfmest. Vervolgens nemen we dan aan dat er in die mest 4 kilogram stikstof per kuub zit en 1,5 kilogram fosfaat. Er kunnen echter in deze gehalten grote verschillen zitten. Het advies luidt daarom, neem eens een mestmonster! De mest kan er heel anders uit zien dan je verwacht. Dit kan gevolgen hebben voor de groei van de eerste snede in het nieuwe jaar, en de kwaliteit van het gras wat je teelt. Door een monster te nemen, weet je wat er in de mest van jouw koeien zit en kan je hier naar handelen. Wanneer je op tijd een monster neemt, kan je bij het maken van het bemestingsplan hier nog rekening mee houden en eventueel meer of minder bemesten.

Om aan te geven wat het effect op de ruwvoerkwaliteit is, volgt volgend rekenvoorbeeld. Stel je brengt 25 kuub per hectare en uit het monster blijkt dat de mest geen 4 kilogram stikstof maar 3,5 kilogram stikstof bevat. Van de drijfmest is voor de eerste snede ongeveer 50 % werkzaam. Dit betekent dat je in het eerste geval 50 kg werkzame stikstof uit drijfmest wordt gegeven en in het tweede geval 38,5 kg. Stel we houden de kunstmestgift gelijk, in beide gevallen is dit 60 kg werkzame stikstof. Je brengt dan 110 om 98,5 kg stikstof in totaal wat werkzaam is voor de eerste snede.

Stel je hebt als doel om voor de eerste snede een snede te maaien van 4000 kg droge stof per hectare. Het is dan eenvoudig om door te rekenen wat het effect is van de hoeveelheid stikstof die de drijfmest bevat. De beschikbare hoeveelheid stikstof is om te rekenen naar ruw eiwit in het gras, door de omrekenfactor 6,25 te gebruiken. Hieruit is op te maken dat bij 4000 kg droge stof het ruweiwit op 172 uitkomt bij een drijfmestgift van 25 kuub met 4 kg N per kuub en 162 bij een gift van 25 kuub met 3,5 kg N per kuub. Hierbij is uitgegaan van dezelfde kunstmestgift van 60 kg N. Een wezenlijk verschil, waar een mestmonster meer duidelijkheid in kan geven!

Deze tip draagt bij aan:

  • Eiwit van eigen land
  • Stikstofbodemoverschot