Juni

Minas boeren

Kringloopboeren zijn boeren die sturen op zo laag mogelijke overschotten van mineralen op het bedrijf. Kijk hoe je dat verder kan verbeteren.

Terug naar overzicht

Kringloopboeren zijn boeren die sturen op zo laag mogelijke overschotten van mineralen op het bedrijf. Zij proberen zo goed mogelijk de eigen productiemiddelen te benutten. De bodem-, plant-, dier-, mestkringloop op de bedrijven moet daarbij in balans zijn. Een betere benutting van de eigen bedrijfskringloop leidt ertoe dat minder input van buitenaf nodig is. Kringloopboeren die volgens dit principe werken, worden ook wel MINAS boeren genoemd. Zij waren overtuigd van de systematiek van het programma. Er werd heel eenvoudig gekeken; hoeveel stikstof en fosfaat wordt er aangevoerd en hoeveel afgevoerd. Zo kon worden vastgesteld hoe efficiënt het bedrijf was, zonder ingewikkelde berekeningen. De huidige wet- en regelgeving vraagt weer om een eenvoudig systeem, waardoor vaak termen als MINAS 2.0 de revue passeren. Echte kringloopboeren weten dat de MINAS nooit echt is weggeweest. Deze is namelijk onderdeel van de huidige Kringloopwijzer (bladzijde 10) en wordt dus eigenlijk nog steeds gebruikt.

Het advies is daarom: bekijk deze eens van het eigen bedrijf. Hoe hoog is het bedrijfsoverschot? Hoe kan ik deze sturen? Ga ik kiezen voor een hogere output bij een gelijke input? Of juist voor een lagere input bij een gelijke output? Of een combinatie van beide? Er is vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht, zolang de focus maar blijft liggen op de kernpunten: bodem, bemesting en rantsoen!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot