Oktober

Najaarsgras benutten

Najaarsgras bevat veel eiwit en vocht en kan het beste door weiden of zomerstalvoedering worden gebruikt voor behoud van eiwitkwaliteit.

Terug naar overzicht

Gras goed benutten in het najaar is een uitdaging voor veel melkveehouders. Najaarsgras bevat veel eiwit door de nalevering in de bodem. Bovendien is het in de regel een bladrijk gewas. In het najaar valt het niet mee om het gras nog voldoende droog in te kuilen. Doordat het zo vochtig is, bevat de kuil veel meer OEB ten opzichte van DVE, waardoor de kuil moeilijk te benutten is. Om het najaarsgras toch goed te benutten, zijn er gelukkig een aantal alternatieven.

Alternatieven
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

  • zo lang mogelijk doorweiden,
  • grasbrok maken (bij een goede ruwvoerpositie),
  • stalvoeren.

Vooral stalvoeren is een interessante manier. Deze methode heeft ook zo zijn doorwerking in een goede kringloop.

Goed scoren 
Door najaarsgras vers aan de koeien te voeren, behoudt het gras zijn goede eiwitkwaliteit. Bij nat ingekuild najaarsgras vindt er een omzetting in de kuil plaats, waardoor het eiwit onbestendig wordt. De koe kan er dan minder mee. Maar ben je in staat om het najaarsgras goed te benutten, dan hoeft er minder eiwit (in de vorm van krachtvoer en bijproducten) aangekocht te worden én kun je met meer energierijke producten uit de voeten. Dit scheelt aanzienlijk in de portemonnee, want eiwit aankopen is duurder dan energie. Ook scoor je in de kringloop beter op broeikasgasuitstoot en eiwit van eigen land, omdat je met eiwitrijke producten ook meer CO2 aanvoert. Op het eiwit van eigen land heeft het een positieve werking, omdat je het eigen voer beter gaat benutten en het land effectief gebruikt in het najaar. Mooi mee genomen is, dat je ook beter scoort op het stikstof- en fosfaatbodemoverschot.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot