September

Najaarsgras

Najaarsgras is bladrijk en eiwitrijk, Kies voor bijvoedering met producten met veel (pens)energie. Let daarbij op de grondstofprijzen en RE gehalte van de kuil.

Terug naar overzicht

September is inmiddels aangebroken, het gras wat er nu groeit is bladrijk en bevat veel eiwit. Op veel bedrijven zullen de koeien ook nog geweid worden en bij sommigen wordt vers gras op stal gevoerd. Dit is een goede manier om het najaarsgras tot waarde te brengen. Om de benutting te verhogen is het belangrijk om de bijvoeding zo goed mogelijk af te stemmen, met andere woorden, producten bijvoeren met vooral (pens)energie.

Hou de termijnmarkt van krachtvoergrondstoffen in de gaten, let op de brokprijs die door de boer betaald wordt. De keuze voor meer enkelvoudige  en energierijke grondstoffen, levert wel een kostenbesparing op. Belangrijk is dan wel om inzicht te hebben in de voerderwaarde en samenstelling van het gevoerde krachtvoer. Dat het ureum in de melk zal stijgen in het najaar is niet onoverkomelijk, maar zorg er dan wel voor dat via de bijvoeding hierop wordt ingespeeld.

De eerste kuiluitslagen zijn ontvangen en wellicht wordt het eerste kuilgras van dit jaar al gevoerd. De kwaliteit van het kuilgras tussen de bedrijven kan nogal uiteen lopen en vraagt dus ook andere bijsturing tussen bedrijven. Zitten je kuilen laag in het RE gehalte. Probeer dan het najaarsgras zo goed mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld door balen te maken en deze direct te gaan bijvoeren. Dit kan een besparing op soja/raap opleveren.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land