Juli

Natuur en landschap

Goed ontwaterde percelen zijn eerder op temperatuur, benutten nutriënten beter en kan je eerder bemesten of maaien. Bekijk nu welke percelen in het najaar geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid zouden moeten worden.

Terug naar overzicht

Dat 2024 wéér een jaar is met veel uitdagingen op het gebied van de ruwvoerteelt is voor iedereen wel duidelijk. De hoeveelheid gras die groeit is geen probleem, maar de kwaliteit en het fatsoenlijk binnenhalen valt niet mee. De verschillen tussen bedrijven en percelen zijn groot, wat gedeeltelijk wordt veroorzaakt door een goede ontwatering. De goed ontwaterde percelen zijn eerder op temperatuur, kunnen beter de nutriënten opnemen en zijn eerder berijdbaar voor bemesting of om te oogsten. Kijk eens kritisch naar je percelen en overweeg om één of meerdere slecht ontwaterende percelen op te knappen. Dat hoeft nog niet nu, het einde van de zomer leent zich hier het beste voor. Lang niet alle percelen in het gebied zijn geschikt om grote hoeveelheden grond te egaliseren of de grond diep los te maken. Maar voor elk type grond zijn wel maatregelen mogelijk.

Opnieuw inzaaien
Bedenk dat greppels die er liggen, er vaak niet voor niets liggen, dus zorg er daarom voor dat deze goed hun werk kunnen doen. Denk hierbij aan het rondleggen van de akkers en maatregelen die zorgen voor een goed functionerende waterafvoer. Op percelen waar men de grond niet diep kan bewerken, vanwege bijvoorbeeld een dunne teeltlaag, is de inzet van een overtopfrees een goede maatregel om toch de grond zwart te kunnen maken. Dan is veel egaliseren niet echt mogelijk, maar de ergste gaten en bulten kunnen er wel mee worden weggehaald.

Maximale opbrengst of natuur en landschapdoelstellingen
Daarnaast geeft dit meteen de mogelijkheid om percelen opnieuw in te zaaien. Bekijk daarvoor goed wat het doel is van het perceel. Ga je dit perceel inzetten voor de maximale kVEM opbrengst of wil je dit perceel benutten om aan de Natuur en Landschap doelstellingen te werken. Door hier een duidelijk keuze in te maken, kan je hier ook bewuster omgaan met de bemesting/beweiding/maaibeleid van dit perceel.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Natuur en Landschap
  • Stikstofbodemoverschot