Maart

Natuur en landschap

Verdiep je in de mogelijkheden voor natuur en landschap met de rekentool van SMK of informeer naar de opties voor jouw bedrijf bij het Agrarisch Collectief.

Terug naar overzicht

De kritische prestatie-indicator (KPI) “Natuur en Landschap” is op veel manieren te interpreteren. Ieder persoon heeft een ander beeld bij de zaken die hieronder vallen. Het eerste deel van deze KPI is de Natuur, wat eigenlijk op elk boerenbedrijf van toepassing is. Elke boer werkt immers met de natuur en is daar sterk van afhankelijk. De processen in de bodem, de werking van de koeienpens en de invloeden van het weer zijn in geen enkele fabriek na te bootsen. Het tweede deel van deze KPI is Landschap. Wat als een paal boven water staat is dat de boeren in Midden-Delfland nadrukkelijk hun positie hebben ingenomen in het karakteristieke landschap van dit gebied. Zonder de boeren had het landschap er totaal anders uitgezien.

Binnen de beloningssystematiek van het Kringloopcertificaat en PlanetProof van FrieslandCampina wordt elk bedrijf langs dezelfde meetlat gelegd waarmee de KPI “Natuur en Landschap” meetbaar wordt gemaakt. Er zijn veel verschillende zaken die een toegevoegde waarde geven aan Natuur en Landschap in het gebied. Ieder onderdeel kent zijn eigen voorwaarden en wegingsfactor. Er is een breed scala van maatregelen die toepasbaar zijn op een bedrijf, zie de Rekentool Natuur & Landschap van SMK voor een overzicht.

Van kleinschalige inspanningen op of om het erf tot grotere vormen van natuurbeheer op de percelen. Verdiep je eens in de mogelijkheden. Wellicht zijn er nog mogelijkheden die bij jouw bedrijf passen waarmee je kan bijdragen aan het creëren van extra biodiversiteit, waardoor je weer beter scoort op deze KPI. Het Agrarisch Collectief Midden-Delfland / Agrarische Natuurvereniging Vockestaert kunnen tot zekere hoogte meedenken over geschikte maatregelen voor jouw bedrijf. Daarnaast kan de inzet op deze KPI vaak ook nog voor extra inkomsten zorgen op het bedrijf. Bijvoorbeeld door een met het Collectief afgesloten ANLb contract of beloning voor groenblauwe diensten via Stichting Groenfonds Midden-Delfland (nieuwe openstelling per 2024).

Deze tip draagt bij aan:

  • Natuur en Landschap