Mei

Oude koeien

Dierenwelzijn – Levensduur is sinds 2023 een nieuwe KPI op het kringloopcertificaat. Oude koeien hebben een positieve invloed op de kringloopresultaten.

Terug naar overzicht

Op het Kringloopcertificaat van 2023 is een extra indicator toegevoegd. Er staat nu namelijk ook een beloning op het behalen van een hoge leeftijd bij afvoer van de koeien. De streefwaarde voor de TOP score is een leeftijd van 6 jaar en 6 maanden. Maar wat zijn de succesfactoren om een hoge levensduur te behalen en wat doen specifiek de bedrijven die hoog scoren op dit kengetal? Er zijn misschien wel 100 factoren/keuzes die invloed hebben op dit getal. Om alles te benoemen is deze Kringlooptip simpelweg te kort, dus wordt een selectie beschreven.

Fokkerij
Fokkerij wordt vaak gezien als een belangrijk onderdeel in dit verhaal. Daar zit een kern van waarheid in maar fokkerij is meer dan het maken van een passende stierkeuze. Het begint al bij de selectie van de geschikte koeien voor de nieuwe generatie koeien op het bedrijf. Je kunt je daarom als boer afvragen van welke dieren je graag nakomelingen op je bedrijf wilt?

Welke factoren zijn belangrijk
Veel bedrijven selecteren de koeien op basis van lactatiewaarde maar is dat terecht? Een vroegrijpe vaars die jong afkalft en veel melk geeft zal goed gewaardeerd worden in de BSK berekening (de input voor de lactatiewaarde) maar haalt een dergelijke koe ook met gemak een 5e lactatie of nog meer lactaties? Hoe zit dat met koeien die wel oud zijn geworden? In de praktijk hebben die koeien als vaars geen hoge lactatiewaarde gehad. Kijk daarom goed naar de koe zelf om te bepalen of je van die koe een nakomeling zou willen. Is de productie passend bij de capaciteiten van de koe? Zijn de benen goed of speelt er een celgetal probleem? Dat zegt vaak meer dan de lactatiewaarde.

Fokken met oude koeien of met pinken
Het is de overweging waard om te kijken of je van pinken nakomelingen wilt aanhouden of juist van oudere koeien. Vaak wordt genetische vooruitgang als argument gebruik om met jonge dieren te gaan fokken. Deze dieren hebben zich echter nog niet bewezen op het bedrijf. Bij oudere koeien is dat juist wel het geval. Het feit dat deze oude koeien nog aanwezig zijn op het bedrijf verklaart al genoeg. De makkelijkste manier om vooruitgang te boeken in de fokkerij is immers de selectie van geschikte dieren. Dit zegt vaak meer dan de theoretische genetische vooruitgang van de 5 jaar jongere koeien.

Keuze voor koefamilies
Een ander selectiecriterium, misschien niet heel voor de hand liggend, is de koefamilie. Op veel bedrijven is te zien dat bepaalde koefamilies goed en andere minder goed fokken. De invloeden van familielijnen zijn hierin terug te zien. Bekijk eens voor je eigen bedrijf welke koefamilies vaak voorkomen en welke oud worden of welke juist niet. Neem dit mee in je selectiekeuze.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Dierenwelzijn - Levensduur