Mei

Oude koeien

Door het verlengen van de levensduur hoef je minder jongvee aan te houden. Hoe zorg je daarvoor?

Terug naar overzicht

Verschillen tussen bedrijven zijn er altijd en op alle fronten. Dit geldt ook voor de afvoerleeftijd van de koeien. Vanuit het traject Kringloopboeren Midden-Delfland wordt voor aankomend seizoen bekeken of we hier wat meer focus op gaan leggen. Los hiervan is het voor jou als melkveehouder interessant om de levensduur van de veestapel te verlengen. Dit scheelt immers in het opfokken van jongvee en een oude koe produceert efficiënter melk.

Sommigen veronderstellen dat oudere koeien meer gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Uit diverse analyses blijkt dit echter niet zo te zijn. Misschien ook wel logisch want een koe die niet gezond is zal niet oud worden. Het verschil in afvoerleeftijd tussen bedrijven die op dit kengetal bij de top 25% scoren en de 25% van de boeren die op dit punt het meeste kunnen verbeteren, kan wel oplopen tot 2 jaar! Uitgaande van een gemiddelde melkproductie van 9.000 kilogram melk per jaar, praat je al snel over een verschil in levensproductie van 18.000 kilogram melk. Een enorm verschil wat aangeeft dat er zeker ruimte voor verbetering is.

De meest voor de hand liggende stap om de afvoerleeftijd te verhogen is zorgen dat er minder koeien gedwongen worden afgevoerd van het bedrijf. Om dat te kunnen verbeteren zal je eerst moeten weten wát de afvoerredenen zijn. Breng dit voor jouw eigen bedrijf in kaart. Bekijk welke afvoerredenen veel voorkomen op het eigen bedrijf en probeer hiervan de oorzaak te achterhalen. Zo kan je doelgericht aan de slag om dit te verbeteren. Daarnaast is het aanhouden van een juiste hoeveelheid jongvee belangrijk. Het aanhouden van te veel jongvee op het bedrijf leidt er in de regel toe dat koeien vroegtijdig worden vervangen door een vaars. Een hogere levensduur zal echter uiteindelijk positief uitwerken op zowel de technische resultaten als de milieu en economische resultaten op jouw bedrijf.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land