Juni

Rantsoen, blijf scherp!

Kijk kritisch naar rantsoen, voeropname, ruw eiwit gehalte, krachtvoergift, enz. en de gevolgen voor de gezondheid, vruchtbaarheid en melkgift van de koeien.

Terug naar overzicht

Het najaar is over het algemeen de periode waarin de meeste rantsoenen kritisch kunnen worden bekeken en waar nodig bijgestuurd. Omdat in die periode de koeien vaak op stal komen en zij gedurende een langere periode een constant rantsoen krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat het op andere momenten in het jaar minder belangrijk is om te rekenen aan het rantsoen. Daarom het advies: reken zelf eens het rantsoen door. Is de opname nog voldoende? Voer ik het gewenste Ruw Eiwit gehalte? Ligt het krachtvoerverbruik nog op een goed niveau? Krijgen de verse koeien voldoende energie? Welk verband is er met de MPR? Het hoeft zeker geen ingewikkelde berekening te zijn, maar regelmatig kritisch ernaar kijken is nooit verkeerd.

Probeer ook (desnoods samen met je adviseur) te kijken hoe er meer uit de veestapel gehaald kan worden. Is de droogstand op orde? Hoe staat het met de vruchtbaarheid? En de klauwgezondheid? Maak vervolgens een plan hoe je dit wilt gaan verbeteren. Uiteindelijk draait het allemaal om de kringloop op het melkveebedrijf, de bodem produceert het ruwvoer, wat de koeien op hun beurt weer om moeten zetten naar melk en vlees. De ketting blijft immers zo sterk als de zwakste schakel, dus probeer deze zoveel mogelijk te versterken. Door dit proces te blijven verbeteren kom je tot steeds betere technische- en economische resultaten.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land