Juni

Rantsoen in de zomer!

Zorg ook in de zomer voor een smakelijk rantsoen naast het verse weidegras. Let daarbij op de kwaliteit, voersnelheid, voederwaarde en voorraad.

Terug naar overzicht

Het najaar is traditioneel de periode dat er veel aandacht wordt besteed aan het rantsoen. De koeien komen dan op stal en krijgen over een langere periode hetzelfde rantsoen gevoerd. Vaak bevat het rantsoen dan uitsluitend componenten waarvan de samenstelling bekend is. In de zomerperiode wanneer er (deels) weide-/vers gras in het rantsoen zit, is dit meestal niet het geval. Daarnaast wordt in deze periode vaak een “overgebleven partij” kuilgras of balen gevoerd, meestal niet het kwalitatief beste ruwvoer.

Actuele voederwaarde
Het is onterecht dat gedurende de zomerperiode het rantsoen minder aandacht krijgt. De koesignalen zijn, net als in de winter, nog steeds aanwezig om het rantsoen te beoordelen. Denk aan mest-consistentie/vertering/kleur, etc., maar ook aan de gegevens van de melkfabriek met betrekking tot de gehalten in de melk. Verschillende bedrijven in de sector bieden een service aan waarbij zij regelmatig een update plaatsen van de actuele voederwaarde van het weidegras. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om dit voor je eigen bedrijf te doen, of bijvoorbeeld samen met een collega-buurman.

Voersnelheid, voederwaarde en voorraad
Op sommige bedrijven is de bijvoeding naast het weidegras ’s zomers een uitdaging. De voersnelheid is lager, omdat er minder kuilgras gevoerd wordt. In combinatie met het warme weer ligt broei op de loer. Dit kost veel voederwaarde en smakelijkheid. Dit geld voor zowel de mais- als de graskuil. Een oplossing hiervoor kan zijn het maken van een mengkuil. Op deze manier wordt al het overgebleven ruwvoer uitgekuild, gemengd en opnieuw ingekuild in één sleufsilo/rijkuil. Hierdoor heb je maar één kuil open, wat gunstig is voor de voersnelheid en er kan over een langere periode een stabiel rantsoen worden gevoerd, met deze diverse losse partijen ruwvoer. Het maken van een mengkuil kan tevens het moment zijn om de voorraad te bepalen. Kom je nu al tot de conclusie dat de voervoorraad aan de krappe kant is op het bedrijf. Overweeg dan om tegelijkertijd een partij voer aan te kopen en deze mee in te kuilen. Denk bijvoorbeeld aan balen, een gras- of maiskuil, of aan een bijpassend bijproduct. Dit kan helpen om te voorkomen dat al vroeg in het najaar de voorraad van dit jaar moet worden aangesproken.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land