Maart

Ruwvoerkwaliteit

Door het juiste graslandbeheer zorgen voor de beste ruwvoerkwaliteit.

Terug naar overzicht

De kwaliteit van het (eigen) ruwvoer is zeer belangrijk voor de technische- en economische resultaten van een melkveebedrijf. Een goede kwaliteit ruwvoer, passende bij de verschillende diercategorieën, zorgt voor een gezonde veestapel die het voer (kosten)efficiënt omzet in melk of groei. Als veehouder kan je bijna dagelijks invloed uitoefenen om de kwaliteit van het eigen voer naar een hoger plan te  brengen. Maak hiervoor ook een keuze in de manier van bewerken per perceel. Op basis van grondslag en/of ligging kunnen verschillende percelen op een andere manier worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van Kruidenrijk Grasland of roteren met de teelt van snijmaïs.

De opbrengst van percelen met een uitgestelde maaidatum zijn in veel gevallen geschikt als voer voor het oudere jongvee. Zorg dan vervolgens dat van de overige percelen een kwaliteit wordt geoogst die goed past in het rantsoen van de melkkoeien. De (kunst)mest zal op verschillende plekken al op het land liggen en anders zal dat zeer binnenkort gebeuren. Daarnaast zullen sommigen ook al met de weidesleep of wiedeg door het land zijn geweest en zijn de meeste mollen wel gevangen. Dan is het wachten totdat de eerste snede beweid/geoogst zal worden. Vanaf dan kunnen volgende stappen worden gezet om het ruwvoer te verbeteren. Bespreek met collega’s, de loonwerker of de adviseur welke maatregelen op het bedrijf toepasbaar zijn. Onthoud goed: Niet elke verandering is een verbetering, maar je moet wel veranderen om te verbeteren!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot