September

Ruwvoerplanning

Hoeveel voer heb je gewonnen dit jaar en van welke kwaliteit. Welke producten heb je nodig om je rantsoen compleet te krijgen.

Terug naar overzicht

Het einde van het groeiseizoen komt weer in zicht. Dit betekent dat de balans kan worden opgemaakt hoe we er qua voer voorstaan. Afhankelijk van het weer wordt er in een jaar meer of minder voer gewonnen. Het gewonnen voer kan hierdoor ook erg verschillen qua samenstelling/voederwaarde. Hoeveel voer heb ik nu op de plaat liggen? Wat ga ik doen om dit voer te benutten? Heb ik eventueel nog aanvullend voer nodig om het rantsoen weer kloppend te krijgen?

Juist nu is het moment om het rantsoen voor de winter te gaan bepalen. Omdat we aan het einde van het groeiseizoen staan, weten we wat er op de plaat ligt. Het is daarom goed om, eventueel met een sparringpartner of adviseur, te kijken waar we staan. Loop het eigen voer eens langs en bekijk de uitslagen van de kuilanalyse eens goed. Door een inschatting te maken hoelang je van de gemaakte kuilen of balen kan voeren, weet je of er voldoende ruwvoer beschikbaar is en of er eventueel nog voer bij moet komen. Mocht er nog voer bij moeten komen, dan zou de afweging gemaakt kunnen worden om nu al voer in te kopen. Zeker als hier prijstechnisch gunstig aan te komen is.

Daarnaast is het goed om de gehalten van de kuilen goed in acht te nemen. De eerste snede is in veel gevallen laat gemaaid. Hierdoor is het eiwitgehalte en de verteerbaarheid lager dan de vorige jaren. De kunst is nu om dit gras goed te benutten. Ga daarom eens voor jezelf na of dit gras goed te combineren is met gras wat je later hebt gemaaid, of dat er bijvoorbeeld een bijproduct nodig is om het rantsoen weer kloppend te krijgen. Zeker wanneer je over onvoldoende eigen ruwvoer beschikt, is het kopen van bijproducten een goede manier om het rantsoen compleet te krijgen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Stikstofbodemoverschot