Juni

Slim bemesten

Hou bij het bemesten rekening met het weer, het jaargetijde, de bodem, mestsoort en de manier van aanwending.

Terug naar overzicht

De maanden mei en juni kenmerken zich vaak door weinig neerslag. In het begin van een langere droge periode bevat de bodem nog voldoende vocht, maar naarmate de tijd vordert wordt de voorraad bodemvocht steeds minder. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de groei van de gewassen, maar ook op het vrijkomen van nutriënten in de bodem. Hou rekening met de weersomstandigheden bij het bemesten, met name bij de organische mest. De elementen in deze mest komt over het algemeen langzaam vrij. Daarom is het wenselijk om deze zoveel mogelijk in de eerste helft van het groeiseizoen toe te dienen. De mest verdunnen met water zal nu van veel toegevoegde waarde zijn. Nu nog veel kunstmest strooien is waarschijnlijk niet nodig. Bekijk dit per perceel, zeker percelen met klaver of kruidenrijk grasland, zullen nu voldoende stikstof uit de lucht kunnen binden. Verder zal op de veengronden (zeker in combinatie met neerslag) voldoende mineralisatie zijn voor de stikstofbehoefte van het gras.

Zorg voor een smakelijke weide
Voorspelde neerslag bied kansen om weer “fris” weidegras aan te kunnen bieden voor de koeien. Maai daarom de percelen die al langere tijd beweid worden of maai een aantal percelen die nu niet beweid worden. In deze tijd van het jaar gaat het gras van nature schieten. Wanneer het bloeiende gras wordt afgemaaid en er vervolgens wat neerslag valt, kan er snel weer een smakelijke weidesnede groeien. Dit is zeker niet verkeerd als de temperaturen weer wat op gaan lopen. Met het warme weer is het een extra uitdaging om de koeien goed aan het vreten te houden. Weiden op tijden van de dag wanneer het niet zo heet is en smakelijk weidegras aanbieden kunnen een groot verschil maken.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot