December

Stalklimaat

Nu is de tijd om na te denken over het aanpassen van de stal om hittestress te voorkomen in de zomer.

Terug naar overzicht

Het lijkt wat tegenstrijdig maar het is goed om juist nu eens kritisch naar het stalklimaat te kijken. De zomers in Nederland worden steeds warmer, met piektemperaturen van boven de 35 graden Celsius. In de zomermaanden valt het dan ook niet altijd mee om een goed stalklimaat te blijven creëren voor de koeien. Hittestress en een verminderde droge stofopname zijn hiervan een gevolg, wat invloed heeft op de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe, en daarmee ook op de resultaten van de Kringloopwijzer. Koeien die in een hitteperiode afkalven kennen vaak een moeilijkere opstart, met een moeizame lactatie als gevolg. Ook komt het voor dat koeien de dracht opbreken vanwege hittestress. Meer koeien die opbreken resulteren weer in een hogere tussenkalftijd en gemiddeld meer lactatiedagen in de koppel. Dit komt de efficiëntie van het bedrijf niet ten goede, waardoor dit een negatief effect heeft op indicatoren als broeikasgasuitstoot en ammoniakemissie.

Nu vraagt u zich misschien af, waarom zou ik mij nu druk gaan maken om hittestress in de zomer? U kunt voor uzelf gaan redeneren hoe de afgelopen zomers zijn geweest en uzelf afvragen hoe dit beviel. Hoe was het klimaat in de stal tijdens de hitteperiode? Zijn er koeien opgebroken vanwege de hitte? Hoe zijn de koeien opgestart die in die periode zijn afgekalfd en hoe doen ze het nu ten opzichte van de rest van de veestapel? Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u een plan gaan maken om dit aan te pakken. U heeft dan voldoende tijd om bijvoorbeeld eens te gaan kijken naar een (nieuw) ventilatiesysteem. En u hoeft dit dan niet in de hitteperiode te doen wanneer iedereen hier druk mee is. Kortom, reden genoeg om hier eens over na te gaan denken!

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot