Juli

Te dik of te dun?

Hou de gemiddelde conditiescore van de veestapel in balans. Voorkom te grote fluctuaties in de conditiescore en voorkom hiermee gezondheidsproblemen.

Terug naar overzicht

Als het over de conditiescore van melkkoeien gaat (BCS/hoeveelheid vetreserves, uitgedrukt in een score van 1 tot 5) kent iedereen wel het verloop over de lactatie. Een verse koe, op de piek van haar productie, zal een lagere conditiescore hebben dan een oudmelkte koe vlak voor de droogstand. Idealiter beperkt dit verloop zich zoveel mogelijk tot maximaal 1 punt. Grotere verschillen geven aan dat de voeding niet passend is geweest bij de energiebehoefte van de koeien. Wanneer koeien afkalven met een te ruime conditiescore zal dit een verhoogd risico geven op diverse stofwisselingsziekten, zoals slepende melkziekte, lebmaagverdraaiing, verminderde vruchtbaarheid etc. Bij de afbraak van lichaamsvet komen NEFA’s vrij. Door een te ruime conditiescore zal een koe zich beroerd voelen, waardoor zij minder gaat vreten en in een de neerwaartse spiraal terechtkomt. Het is dus belangrijk om dit zo veel mogelijk te beperken!

Wat is de gemiddelde conditiescore op het bedrijf

Om de gemiddelde score op het bedrijf te kunnen beoordelen, moet je eerst de huidige situatie op het bedrijf in kaart brengen. Beoordeel 30 koeien of minimaal 50% van het koppel op de conditiescore. Koppel deze gegevens aan het lactatiestadium van de betreffende koeien. De ideale conditie voor een hoogproductieve koe is tussen de 2,5 en 3,5. De gemiddelde conditiescore voor een oudmelkte koe mag 0,5 hoger of lager zijn. Daarnaast is het van belang dat koeien in de droogstand gelijk blijven in conditiescore. Om een goed beeld te krijgen is het raadzaam om de beoordeling na 2 maanden te herhalen. Blijken koeien te veel af te wijken van de ideale lijn, dan vereist dit actie. Bespreek de uitkomsten en een eventueel actieplan met de voeradviseur en/of dierenarts.

Voordelen van een ideale conditie

Het is daarnaast goed te benoemen dat er altijd spreiding zal zijn tussen koeien onderling. Maar het gaat er daarbij om dat dit binnen de perken blijft. Koeien die een ideale conditie hebben, zullen het voer op een goede manier benutten. Daarnaast leiden minder stofwisselingsziekten tot een lagere uitstoot van koeien. Om nog maar te zwijgen over de arbeidsbesparing die het met zich meebrengt, dat koeien probleemloos opstarten aan het begin van de lactatie.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Dierenwelzijn - Levensduur
  • Eiwit van eigen land