Februari

Van winter naar zomerrantsoen

Goed weiden begint met een plan. Een vroege start van het weideseizoen en het rantsoen en/of krachtvoer wat op stal wordt bijgevoerd is van belang.

Terug naar overzicht

Het goed weiden van de koeien begint met een plan. Hoe wil ik de weidegang op mijn bedrijf dit jaar gaan inrichten? Ga ik voor een maximale drogestof opname uit weidegras? Kies ik voor een systeem met veel arbeidsgemak? Voor welk weidesysteem is mijn huiskavel geschikt? Of heeft de maximale grasopbrengst mijn prioriteit? Diversen factoren die een succesvolle weidegang op jouw bedrijf bepalen.

Zoals al vaak genoemd is het vroeg in het voorjaar starten met weidegang erg belangrijk. De kwaliteit van het voorjaarsgras is immers de beste kwaliteit voer die je op je bedrijf hebt. Probeer deze dan ook zo veel mogelijk vers in de koeien te krijgen, want dit geeft de beste benutting van het toch al kostbare ruwvoer op je bedrijf.

Het weer zal regelmatig anders zijn dan gepland, wat op zijn beurt invloed heeft op de graskwaliteit. Probeer echter zo lang mogelijk aan het eigen systeem vast te houden, om een jojo-effect te voorkomen. De koeien zijn gebaat bij regelmaat en voor jou als boer geeft dit ook de meeste rust.

Daarnaast is het rantsoen en/of het krachtvoer dat op stal wordt bijgevoerd medebepalend voor een succesvolle weidegang. Zorg dat je goed kunt compenseren met het (eigen) voer zodra de koeien weer buiten lopen en veel eiwitrijk gras opnemen. Veel veehouders zullen de afgelopen stalperiode extra eiwit hebben bijgevoerd om de matige kwaliteit van de eerste snede te compenseren. Zorg dat deze eiwitrijke brok rond overgang naar de weidegang vervangen is voor een eiwitarme brok, of probeer dit bij te sturen met een tweede voersoort.

Een andere tip kan nog zijn; het maken van een mengkuil van alle overgebleven partijen ruwvoer. Op deze manier kan er worden bespaard op arbeid tijdens de weideperiode en kan men af met slechts één kuil die open ligt. Hiermee kan broei worden voorkomen. Mocht het zo zijn dat de (ruw)voer voorraden aan de krappe kant zijn, overweeg dan om een energieproduct (bijv. snijmais) aan te kopen en deze door de mengkuil te doen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot