Februari

Verdichting voorkomen

Voorkom verdichting van de bodem door laag gewicht, lage bandenspanning, brede banden en beweiding. Behoud van poriën is essentieel voor een gezonde bodem.

Terug naar overzicht

Je hebt het vast al gemerkt als je ’s ochtends naar de stal loopt; de dagen worden voorzichtig aan weer wat langer. Het is begin februari, nog even en er mag weer mest gereden worden, maar kan dat eigenlijk al? Het land kan nog best wel nat zijn. Ook al is er genoeg draagkracht, dan nog kan het soms beter zijn om even te wachten.

Poriën essentieel
Elke bodem heeft poriën, welke gevuld kunnen zijn met water of lucht. Ze zijn essentieel voor wortels om doorheen te groeien, of voor bodemleven om zich doorheen te kunnen verplaatsen. Deze twee hebben ook zuurstof nodig, welke ze uit de lucht halen die hierin aanwezig is. Daarnaast kan neerslag door deze poriën wegzakken. Is er verdichting, dan worden deze dichtgedrukt. Met als gevolg dat er plasvorming ontstaat, bodemleven verstikt en wortels slecht ontwikkelen. Dit zorgt voor een minder goede benutting van nutriënten, meer droogtegevoeligheid en opbrengstderving, waardoor meer (kracht)voer aangekocht moet worden.

Laag gewicht, lage bandenspanning en brede banden
Het is dus belangrijk verdichting zoveel mogelijk te voorkomen. Het belangrijkste is om geduld te hebben. Test het door de hak van je laars eens flink in de grond te trappen. Zakt hij te diep weg, dan kun je beter nog even wachten. Ga je wel het land op? Onthoud dan: zo min mogelijk rijden, zo min mogelijk gewicht, zo min mogelijk lucht in de banden en zo veel mogelijk rubber.

Sleepslangen en beweiding
Dan kom je al gauw uit op sleepslangen, omdat er dan niet onnodig over het perceel gereden hoeft te worden, er geen zware tank het land op hoeft en er met brede lagedrukbanden gewerkt kan worden. Zorg dat de loonwerker op niet meer dan 0,5 bar rijdt en controleer dit ook. Ga je toch zelf rijden? Zorg voor brede banden onder je mesttank en trekker die op lage spanning gezet kunnen worden en doe dit ook. Dit lijkt een hele investering, maar vergis je niet in wat opbrengstderving kost! Beweid daarnaast de koeien zoveel mogelijk. Alles wat je kunt beweiden hoef je niet te berijden!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot