Juli

Verleng de levensduur

Het verlengen van de levensduur van de veestapel is afhankelijk van vele factoren. Registreer de redenen waarom koeien weggaan om dit inzichtelijk te krijgen.

Terug naar overzicht

Het verlengen van de levensduur van de veestapel is in vele opzichten interessant. Vaak wordt het argument gebruikt dat voor jongvee ook fosfaatrechten nodig zijn en dat het daarom lucratief is om zo weinig mogelijk jongvee aan te houden. Dit is echter alleen het geval als de koeien daadwerkelijk ouder worden en er dus minder jongvee nodig is ter vervanging. De levensduur van koeien is van heel veel verschillende factoren afhankelijk, waardoor het verlengen van de levensduur niet eenvoudig is. Bepaal de reden waarom koeien weggaan van het bedrijf. Registreer zorgvuldig wat de afvoerreden is per koe. Op deze manier kan je er gericht werk van maken om de meest voorkomende afvoerredenen op het bedrijf te tackelen.

Medicijngebruik en levensduur
Het medicijngebruik kan ook aanknopingspunten geven om de levensduur te verlengen. Dit geeft namelijk harde cijfers voor welke aandoeningen de meeste behandelingen nodig zijn. Ga in dat geval kritisch na wat de oorzaak is op het bedrijf en probeer dit door preventieve maatregelen terug te dringen.

Invloed fokkerij op levensduur
Fokkerij kan ook een invloed hebben op de levensduur. De meningen over wat een goede fokkerijstrategie is lopen sterk uiteen en het is niet altijd hard te maken wat nu exact de juiste strategie is. Triple aAa is een paringssysteem die de koe als geheel beoordeelt en daarbij kijkt naar het functioneren van de koe. De gedachte hiervan is dat wanneer een koe goed gebouwd is, zij goed kan functioneren en meer potentie heeft om een hoge levensproductie te behalen. Fokkerij is echter meer dan alleen de stierenkeuze. Koefamilies en een juiste selectie zijn minstens zo bepalend. Sommige koefamilies worden nu eenmaal gemakkelijker oud dan andere. Bepaal voor je eigen bedrijf hoe zich dit verhoudt. Daarnaast speelt de keuze van welke koeien men nakomelingen wilt een rol. Wat geeft hierin de doorslag voor de keuze? Lactatiewaarde wordt door veel mensen gebruikt om dit te bepalen. Wees je wel bewust dat de lactatiewaarde niet alles zegt. Een vaars met een lactatiewaarde van 120 kan weleens erg vroegrijp zijn en daarom in de verdere lactaties tegenvallen en niet oud worden. Een koe in de 6e lactatie met een lactatiewaarde van 95 die je “eigenlijk nooit ziet” is misschien wel een koe die veel beter past in het bedrijfssysteem.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot